AV Spiridon werkt aan toekomstbestendigheid

Geplaatst op Vrijdag, 22 november 2019
AV Spiridon werkt aan toekomstbestendigheid

Atletiek- en trimvereniging Spiridon uit Rijen heeft best een paar moeilijke jaren achter de rug. Maar met ondersteuning van enkele begeleiders in het kader van de Rabobank verenigingsondersteuning kijkt het bestuur nu vol vertrouwen naar de toekomst. “We hebben zeker nog het nodige te doen, maar zijn beslist op de goede weg”, zegt Marionne Kat, één van de bestuursleden.

“De moeilijke fase begon eigenlijk ongemerkt”, schetst bestuurslid Annemieke Govers het verleden. “Want het leek allemaal prima in orde. De club had ongeveer 600 leden, twee héél actieve bestuursleden, die hier altijd te vinden waren en alles regelden. En toen stapte de voorzitter op… Hij nam een behoorlijk aantal leden mee, vooral ook nordic walking leden, en opeens stonden wij hier met een enorm tekort aan vrijwilligers.” Tekenend voor hoe de club ook nu actief is: ze benaderden Rabobank Tilburg en omstreken om te vragen of ze in aanmerking konden komen voor verenigingsondersteuning. Jacques Hameleers, bestuurslid, licht het toe: “Eigenlijk waren we al te laat voor de pitch. En we hadden al gehoord dat er vier verenigingen geselecteerd waren. Maar gelukkig werden wij als vijfde vereniging ook nog tot het traject toegelaten. Waarschijnlijk ook wel omdat we zelf het initiatief genomen hadden om om ondersteuning te vragen.”

Cindy van Hamond van Rabobank Tilburg en omstreken beaamt dat AV Spiridon een wat ander traject doorliep dan de andere verenigingen: “Binnen het verenigingsondersteuningstraject hadden we als Rabobank Tilburg en omstreken gekozen voor het ondersteunen van vier clubs, die binnen het bereik van onze bank vallen. Toen AV Spiridon met hun verzoek om ondersteuning kwam, werd spontaan besloten nog een vijfde club te helpen. Immers, de club heeft in Rijen een waardevolle maatschappelijke functie.”

Nieuw beleidsplan

Jan Posthumus had als projectbegeleider vanuit Rabobank een gesprek met de club, die vooral hun vrijwilligersprobleem als urgent presenteerden. Vanuit Sportservice Noord-Brabant werden ondersteuners Dave Schoonen en Brigitte Musters aan de club verbonden. Hameleers: “Samen met hen hebben we besloten om eerst aan de slag te gaan met een nieuw beleidsplan voor de club. Basale zaken, zoals visie, missie en dergelijke wilden we eerst op orde brengen.”

“Het zou toch veel te zonde zijn”, zegt Marionne Kat, bestuurslid. “We zijn écht een leuke club, bieden zó veel voor onze leden. Maar om het te behappen moesten we het anders aanpakken.” De club heeft inderdaad een prachtige accommodatie en biedt bijvoorbeeld ook trainingen voor autistische kinderen en handbikers aan. Het ontbrak er eigenlijk vooral aan ‘handjes’.

“Dat was wel de moeilijkste fase in het traject”, zegt ondersteuner Dave Schoonen. “De resterende bestuursleden waren vol goede moed om met het nieuwe beleidsplan aan de slag te gaan, maar de leden keken naar het bestuur en dachten: doe maar… Hoe zet je dan die verandering in gang, om tegen je bestuursleden te zeggen: probeer niet alles zelf te doen. En om hen ervan te overtuigen dat het alleen beter kan worden als zij niet alle problemen zélf oplossen.”

Bestuurslid Paul Houtepen beaamt dit gevoel: “We hebben onze leden echt moeten laten zien dat we iets voor ze doen, dat we met het nieuwe beleidsplan en de manier waarop we ons vrijwilligersbeleid willen inrichten de knelpunten op kunnen lossen.” Met speerpunten, die de vinger op de zere plek legden, werd eind 2018 het nieuwe beleidsplan goedgekeurd door de ledenvergadering.

Schoonen bevestigt dat dat een mijlpaal in de ondersteuning was. “Het bestuur is er echt in geslaagd om met de leden samen te werken bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. Het is een interactief proces geweest, waarin je kon zien dat op basis van vertrouwen in de werkwijze de grootte van de deelgroepen steeds groter werd en het plan uiteindelijk een plan van de hele club werd.”

Spiegel voorhouden

Toen begon voor het bestuur een nieuw traject, want zij namen deel aan de scholing ‘Modern besturen’. Wat de bestuursleden van Spiridon betreft vooral een proces om te leren niet alles zelf te willen doen. Kat: “We kregen wel enkele malen een spiegel voorgehouden, wat je even weer met je neus op de feiten drukt. Maar voor de sfeer en de verhoudingen binnen het bestuur was het uitermate waardevol!”

Hameleers: “Het was een proces, en dat is het nog steeds. De verandering is ingezet. Wij hebben met veel mensen gesproken en hebben ook gemerkt dat daar een betrokkenheid van de leden uit ontstaat. Die willen dan wellicht ook een rol oppakken. We moesten leren om anderen te betrekken bij de werkzaamheden en ons steeds minder te bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. En dat was soms best confronterend.”

Govers beaamt dat: “We hadden structuren bedacht, die we wilden invullen. We lieten vaak onze gezichten zien, en vertelden telkens weer dat we graag willen dat álle leden op de een of andere manier actief zijn binnen de club. We hebben een structuur neergezet met allerlei commissies. Zoals een overkoepelende technische commissie, waarvan we nu al merken hoe die structuur zijn vruchten afwerpt.” De vele commissies vergen uiteraard vooral ook een goede manier van documenteren en standaardiseren van de te verrichten werkzaamheden. En daar zijn ze goed in geslaagd. Kat: “Een voorbeeld: iedereen bij ons kan de bar doen. We geven iedereen de vrijheid om een taak op te pakken binnen de club. We helpen elkaar om de hele vereniging mee te laten doen.”

Nieuwe voorzitter

Vier bestuursleden is nog geen vetpot voor AV Spiridon. “Dat klopt, we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Maar die hebben we nog niet gevonden.” Ambities en wensen voor de toekomst zijn er echter volop. Dat gaat van verduurzaming van het bijna veertig jaar oude clubgebouw, wat een nieuw dak nodig heeft, tot het zich verder ontwikkelen tot een ‘open club’, die de lokale samenleving nog meer te bieden heeft. “Het lokale sportakkoord biedt daar zo veel kansen voor, daar doen we graag aan mee. En als we dat ook nog samen met de Rabobank kunnen doen, dan zou dat helemaal mooi zijn!”

Verenigingsondersteuning vanuit Rabobank

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving.

Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doen we met de Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank.

Clubverhalen