Beëindiging combi-lidmaatschap wandelaars

Geplaatst op Woensdag, 7 september 2022
Beëindiging combi-lidmaatschap wandelaars

Uit gesprekken die wij vorig jaar hebben gevoerd met atletiekclubs met een grote wandelafdeling bleek geen noodzaak om het combi-lidmaatschap in stand te houden. Vanwege deze uitkomst en de hoge kosten die het met zich meebrengt, hebben we besloten deze lidmaatschapsvorm aan het eind van dit jaar te beëindigen.

Sinds 2007 hebben wij een overeenkomst met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWbN) waarin is vastgelegd dat leden van de Atletiekunie die bij ons geregistreerd zijn als wandelaar, automatisch ook als lid worden aangemeld bij de KWbN. Het zogenaamde combi-lidmaatschap. De jaarlijkse basiscontributie hiervan is gelijk aan die van de andere volwassen leden waarbij wandelaars zowel lid zijn van de Atletiekunie als van de KWbN. Wij dragen hiervoor jaarlijks een bedrag (een deel van de basiscontributie) per wandellid af aan de KWbN. De wandelaars ontvangen in ruil hiervoor een ledenpas, de wandelkalender en vier keer per jaar het wandelmagazine.

De KWbN zal de wandelleden binnenkort via een mailing benaderen om de hierboven genoemde voordelen (ledenpas, wandelkalender, magazine) rechtstreeks af te nemen via een individueel lidmaatschap. Daarna zal de KWbN de contactgegevens van de combileden uit hun systeem verwijderen.

De ledenadministratie van jouw club hoeft geen actie te ondernemen. De bondscontributie van wandelaars blijft gelijk aan die van de andere volwassen leden en de wandelaars blijven geregistreerd als Atletiekunielid. Wel adviseren we om je combi-leden op de hoogte te brengen van dit nieuws.

We erkennen het belang van wandelgroepen en het belang van een wandelaar om te kiezen voor een vereniging. Wandelen is een prachtig aanbod vanuit de club om de (veelal) oudere doelgroep in beweging te houden en vereenzaming tegen te gaan. De Atletiekunie zal clubs dan ook blijven ondersteunen en faciliteren om dit aanbod te versterken.

We bedanken de KWbN voor de samenwerking op het gebied van het combi-lidmaatschap.

Heb je hierover vragen? Je clubadviseur helpt je graag verder.