Deelname Atletiekunie onderzoek topsportcultuur

Geplaatst op Dinsdag, 31 januari 2023
Deelname Atletiekunie onderzoek topsportcultuur
© Jos Klijn

In januari 2022 is gestart met een grootschalig onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland. Vanaf januari 2023 doen er nog eens zes sporten mee aan het grootschalige, onafhankelijke Onderzoek Topsportcultuur. Het gaat om atletiek, curling, handboogschieten, schermen, skiën en tafeltennis.

Onderzoeker Marjan Olfers is verheugd met de nieuwe instroom: ‘We zijn bezig met het grootste onafhankelijke cultuuronderzoek in de topsport ooit. Het afgelopen jaar hebben we gebruik om alle vragenlijsten te ontwikkelen, literatuuronderzoek te doen en de methodiek scherp te krijgen met de eerste vier deelnemers. Dat is gelukt en nu zijn we klaar om volgende sporten in te laten stromen.’

Het onderzoek startte in januari 2022 met judo, volleybal, wielrennen en ijshockey. Het onderzoek naar deze sporten is nog niet afgerond. ‘We zijn natuurlijk afhankelijk van de internationale sportkalender, als het gaat om het plannen van interviews en het collectief laten invullen van vragenlijsten door de topselecties. De kwaliteit van het onderzoek is belangrijker dan de snelheid. We hebben een looptijd van drie jaar en daarbinnen willen we uiteindelijk zo’n 20 (top)sporten onderzoeken.’, aldus Olfers.

Pieke de Zwart, directeur van de Atletiekunie, laat weten verheugd te zijn met de deelname ‘Wij hebben al in een vroeg stadium aangegeven dat de Atletiekunie graag meewerkt aan dit onderzoek. Het gaat erom dat we de optimale omstandigheden voor de sporters creëren, daar hoort cultuur natuurlijk bij. Je moet dan verder kijken dan incidenten, het gaat om de omstandigheden, de context waarin iets wel of niet kan plaatsvinden. Zowel positief als negatief.’

Doel en achtergrond

In het Onderzoek Topsportcultuur wordt onderzocht welke factoren een rol spelen in de cultuur van de topsport. Uit welke elementen bestaat een cultuur binnen een specifieke sport? Daarbij wordt zowel naar negatieve als positieve elementen gekeken Het is voor het eerst dat in Nederland zo’n grootschalig en breed opgezet onderzoek naar topsportcultuur wordt uitgevoerd.

Alle zogeheten ‘actoren’ worden in het onderzoek meegenomen: topsporters, ex-topsporters, trainers en coaches, ouders, bonden, clubs, overheden, sponsoren, internationale organisaties, NOC*NSF en Platform Ondernemende Sport (POS). Ook wordt de grote diversiteit aan sporten binnen het onderzoek gewaarborgd: individuele en teamsporten, binnen- en buitensporten, gehandicaptensport, wel/ niet jurysporten, wel/ niet contactsporten, winter- en zomersporten, gemotoriseerde sport.

Kernteam onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. mr. Marjan Olfers (hoogleraar Sport en Recht Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeksbureau Verinorm), Froukje Smits MSc (sportpedagoge Hogeschool Utrecht), dr. mr. Anton van Wijk (jurist, psycholoog en criminoloog, onderzoeksbureau Verinorm). Dr. Cees Vervoorn (manager toegepaste wetenschap Kenniscentrum Sport & Bewegen) is coördinator van het onderzoek. Gezamenlijk vormen zij de kerngroep van het onderzoek dat als titel meekreeg Onderzoek Topsportcultuur. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.