Verklaring Atletiekunie

Geplaatst op Donderdag, 20 oktober 2022
Verklaring Atletiekunie
© Jos Klijn

Op 7/8 oktober is er door NRC en Trouw een artikel gepubliceerd over ‘de keerzijde van de Nederlandse topsportsuccessen in de atletiek’. De Atletiekunie wijst ieder gebruik van of aanzetten tot gebruik van stimulerende middelen op de dopinglijst resoluut af. In dit artikel wordt -met ondersteunende quotes van betrokken atleten- gesuggereerd dat hoofdcoach Charles van Commenée atleten zou hebben aangezet tot het gebruik van een middel dat (wetenschappelijk onbewezen) prestatie bevorderend zou zijn. Nader onderzoek door de Atletiekunie, in afstemming met de Doping Autoriteit, heeft uitgewezen dat iedere fundamentele grondslag voor een dergelijke beschuldiging ontbreekt.

De Atletiekunie wil benadrukken dat voormalig hoofdcoach Charles van Commenée op het gebied van dopingregelgeving integer heeft gehandeld, er nooit dopingsignalen of -meldingen in relatie tot zijn persoon zijn binnengekomen en dat de ‘geciteerde’ atleten onbedoeld zijn betrokken in een onjuiste weergave. Het stelt de sport met alle stakeholders en specifiek de atleten en hun geweldige prestaties onterecht in een negatieve context.

Toekomstbestendig prestatief topsportklimaat

De Atletiekunie vervolgt met vertrouwen het vorig jaar ingeslagen traject naar een toekomstbestendig prestatief topsportklimaat. Iedere atleet die door omgangsvormen wordt beschadigd, is er één te veel. De aan de Atletiekunie verbonden coaches en atleten worden hierbij ondersteund door externe deskundigen, met als doel een transparante omgeving te creëren waarin ieder individu zich persoonlijk kan en mag ontwikkelen, fatsoenlijke en maatschappelijke omgangsnormen de basis vormen én waarin we elkaar kunnen en mogen aanspreken. Als bond zijn we ons bewust van onze rol en maatschappelijke voorbeeldfunctie: daarin willen we ons verbeteren.