Vragenlijst beheer natuurgras sportvelden

Geplaatst op Zondag, 10 oktober 2021
Vragenlijst beheer natuurgras sportvelden

We willen clubs zo goed mogelijk ondersteunen bij het sporten op natuurgras sportvelden. Sportvelden die milieuvriendelijk worden beheerd en zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we een vragenlijst opgesteld over het beheer van de natuurgras sportvelden waarvan clubs gebruik maken.

Ben je vanuit je vereniging betrokken bij het beheer van de natuurgras sportvelden: vul dan direct de vragenlijst in.

Achtergrond

Een natuurgras sportveld moet goed bespeelbaar zijn. Dat kan alleen wanneer ziekten, onkruiden en plagen worden voorkomen. Goed beheer is hierin essentieel: het zorgt voor een mooie kwaliteit grasmat die het gehele sportseizoen te gebruiken is. Kan goed beheer op milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Dit willen we graag onderzoeken met deze enquête.

Alleen klein onderhoud

Het kan zo zijn dat je slechts een gering deel van het onderhoud en beheer uitvoert, zoals bijvoorbeeld schade-reparatie en het gebruiksklaar maken van velden. Dit noemen we “klein onderhoud”. Het invullen van de vragenlijst kost in dat geval slechts enkele minuten. We ontvangen heel graag je reactie.

Groot onderhoud

Het kan ook zo zijn dat jezelf verantwoordelijk bent voor het gehele beheer en onderhoud. Voor de vragenlijst is het niet relevant of jij de werkzaamheden zelf uitvoert of door anderen laat uitvoeren. Je hebt zicht op het “groot onderhoud”, dat alle cultuurtechnische werkzaamheden gedurende het jaar omvat zoals wiedeggen, beluchten, doorzaaien, etc. In dat geval zijn wij zeer geïnteresseerd naar je ervaringen. Het invullen van de vragenlijst neemt dan ongeveer 15 minuten in beslag.

Naar vragenlijst

De Atletiekunie werkt hier graag aan mee omdat we van mening zijn dat het in het belang is van de atletiek, voor onszelf en voor toekomstige generaties. Eventuele vragen mag je direct per email sturen naar: [email protected].

Door wie?

Deze vragenlijst wordt uitgezet door het Mulier Instituut in opdracht van de Werkgroep milieuvriendelijk beheer. Deze werkgroep is onderdeel van de Routekaart Verduurzaming Sport en is een samenwerking tussen de sport, overheid, gemeenten en het bedrijfsleven.

Hartelijk dank voor je medewerking.