Inschrijfformulier assistent-cursus 2

De interne cursus assistent-trainer op niveau 2 is een korte opleiding van vijf bijeenkomsten die een vereniging zelf kan geven op de eigen accommodatie. De opleiding heeft tot doel assistenten op te leiden die deeltaken van de atletiek- of looptrainer kunnen overnemen, om zo de belasting voor de trainer te verminderen.

Voorwaarden

Je kunt alleen inschrijven als je als vereniging of loopgroep aangesloten bent bij de Atletiekunie. De opleiding dient binnen 1 jaar na aanmelding plaats te vinden. Is dit niet het geval dan brengt de Atletiekunie éénmalig €100,- ontwikkelkosten voor de toolkit in rekening.

Sportakkoord II

Via het Sportakkoord kan jouw sportclub ondersteuning aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding of een bijscholing voor nieuwe trainers. Ook deze assistent-cursus op niveau 2 is aan te vragen via het Sportakkoord. Dit betekent dat de kosten vergoed worden vanuit het Sportakkoord.

Neem contact op met je lokale verenigingsondersteuner. Hij of zij kan via de Adviseur lokale sport een aanvraag indienen. Na goedkeuring van deze aanvraag kunnen wij samen de opleiding inplannen.