Competitiecoördinator Noord-Holland/Utrecht

2 uur per week

Het doel van de competitiecoördinator is het coördineren van de organisatie en uitvoering van de competitie in Noord Holland/Utrecht. De competitiecoördinator doet dit in samenwerking met een collega-coördinator. De competitiecoördinatoren maken onderdeel uit van de afdeling wedstrijdsport van het bondsbureau. De competitiecoördinatoren worden aangestuurd en leggen verantwoording af aan de projectmedewerker competitiezaken. Het gaat hier om een vrijwilligersfunctie. Er staat geen vergoeding tegenover.

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden

 • Verzorgt de poule-indeling van deelnemende verenigingen van alle juniorencategorieën en de 3e divisie senioren.
 • Wijst organisatoren van poulewedstrijden aan van alle juniorencategorieën en de 3e divisie.
 • Ondersteunt, indien van toepassing in het eigen werkgebied, de competitieleider bij het vinden van organisatoren voor de masters, ere-, 1e en 2e divisie senioren.
 • Controleert de tijdschema’s en uitnodigingen van poulewedstrijden.
 • Functioneert als plaatsvervangend competitieleider bij van toepassing zijnde landelijke finales en promotie- en degradatiewedstrijden.
 • Levert, in overleg met andere competitie-coördinatoren en de competitieleider een bijdrage aan de aanpassing en de ontwikkeling van het competitiereglement (eens per vier jaar).
 • Bezoekt relevante competitiewedstrijden.
 • Fungeert als aanspreekpunt binnen zijn gebied over de betreffende competitie.

Werkwijze

De competitie wordt landelijk (NK Teams/1e divisie/2e divisie/masters) gecoördineerd door de projectmedewerker competitiezaken. Bij de organisatie voor de competitie voor alle junioren en 3e divisie senioren wordt het bondsbureau ondersteund door de competitiecoördinatoren. De competitiecoördinatoren hebben binnen hun eigen gebied dezelfde resultaatverantwoordelijkheden als de projectmedewerker competitiezaken en werken veelal zelfstandig binnen de betreffende regio. De competitiecoördinator heeft gedurende de competitieperiode veel contact met verenigingen en officials in de regio. In de periode van januari tot en met maart is er veelal contact met alle verenigingen binnen de regio om zo tot een organisatie-indeling te komen. Vanaf maart staan de contactmomenten in het teken van ondersteuning van organiserende verenigingen, ondersteuning van officials en beantwoorden van vragen van deelnemende verenigingen.

Samenstelling/structuur

De groep competitiecoördinatoren bestaat uit zes functionarissen. Per regio (noordwest, noordoost en zuid) werken twee competitiecoördinatoren samen, zij verdelen zelf de werkgebieden binnen het gebied. Dit kan per regio binnen het overkoepelende gebied of per leeftijdscategorie.

Taken

De werkzaamheden van de competitiecoördinator bestaan ten minste uit de volgende taken:

 • coördinatie competitie verantwoordelijk gebied;
 • organisatie indeling;
 • poule indeling;
 • beantwoorden vragen vanuit wedstrijdleiders, organisaties, ploegleiders;
 • controle tijdschema’s;
 • controle uitnodigingsbrieven;
 • wedstrijdbezoeken.

Planning

 • December: Start inschrijving deelname aan en organisatie competitie.
 • Januari: Opstellen van een organisatie-indeling.
 • Feb/Maart: Uitvraag verenigingen om organisatie indeling definitief te maken.
 • April: Start competitieseizoen
 • Apr-jun: Controleren van tijdschema’s en uitnodigingsbrieven. Beantwoorden van vragen vanuit wedstrijdleiding en organisaties. Competitiewedstrijden bezoeken.
 • Juli: Organisatie-indeling finales opstellen.
 • Augustus: Controleren van tijdschema’s en uitnodigingsbrieven. Beantwoorden van vragen vanuit wedstrijdleiding en organisaties.
 • September: Finalewedstrijden bezoeken.
 • Oktober: Jaarlijkse competitie-evaluatie.

Opmerkingen over de uitvoering

 • Voor het adequaat kunnen uitvoeren van de taken, ontvangt de competitiecoördinator vanuit het bondsbureau alle relevante informatie en gegevens en onderhoudt contact met de functionaris op het bondsbureau.
 • De competitiecoördinatoren vergaderen tweemaal per jaar op het bondsbureau.
 • Het gaat hier om een vrijwilligersfunctie. Er staat geen vergoeding tegenover.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de rol van competitiecoördinator Noord-Holland/Utrecht? Stuur je mail met motivatie en cv naar de afdeling wedstrijdsport . Voor vragen over de functie kan je per mail of telefonisch terecht bij Femke Luijten, 026-483 4835.