Regio Coördinator Athletics Champs

2 uur per week

De regiocoördinator is een belangrijke spil bij het implementeren van de nieuwe competitieopzet voor pupillen: Athletics Champs. Voor de regio's 1-5, 9, 22 en 24 zoeken we nog een coördinator.

De regiocoördinator ontwikkelt en/of levert vraaggericht en aanbod gericht praktisch toe te passen diensten aan de atletiekverenigingen in een regio ten einde hen te ondersteunen en adviseren bij de implementatie van Athletics Champs. Hij of zij is tevens een promotor van het nieuwe concept.

Rapportagestructuur

De regiocoördinator staat onder aansturing van de projectleider Athletics Champs, medewerker van de Atletiekunie.

Functieomvang

De reguliere omvang van de functie bedraagt ongeveer 2 uur per week. Indien er specifieke activiteiten plaatsvinden, kan dit meer zijn.

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden

 • Breng het betrokken vrijwilliger kader en de aanspreekpunten in verenigingen rondom Athletics Champs voor de regio in kaart.
 • Treedt op als het aanspreekpunt voor lokale sportverenigingen waar het gaat om de implementatie en organisatie van Athletics Champs in de regio. Daarbij is de regiocoördinator een vraagbaak voor vereniging een een front-office van de Atletiekunie.
 • Zoekt samen met de verenigingen en de kalendercoördinator naar geschikte data en organisatoren voor de vier wedstrijden in het Athletics Champs programma.
 • Beoordeelt het benodigde aantal Athletics Champs wedstrijden in een regio op basis van de inschrijvingen / huidige deelnameprognoses en de poules in een regio samen te stellen.
 • Draagt zorg voor een goede communicatie tussen de verenigingen in de uitvoering van Athletics Champs.
 • Maakt promotie van de Athletics Champs competitie via mailings; de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten in de verenigingen; regionale bijeenkomsten.
 • Monitort de deelname aan de Athletics Champs wedstrijden alsook de pupillenwedstrijden oude stijl in de regio.
 • Ondersteunt de verenigingen bij de organisatie van de Athletics Champs wedstrijden.
 • Organiseert relevante informatiedeling en opleiding van diverse kaderfuncties van de verenigingen in een regio.
 • Stimuleert een grotere en meer periodieke wedstrijddeelname van de pupillen in de verenigingen aan de Athletics Champs competitie.
 • Signaleert verenigingen, die grotere problemen kennen met de implementatie van Athletics Champs en problemen kennen met het motiveren van atleten tot deelname aan de nieuwe wedstrijdvorm.