Voorzitter Werkgroep Medische Zaken

onbezoldigd

De Atletiekunie is op zoek naar een voorzitter voor de Werkgroep Medische Zaken

Medische vraagstukken binnen de atletiek

Mensen verantwoord in beweging brengen en met plezier in beweging houden! Dat is waar we als Atletiekunie voor staan en waar wij ons dagelijks voor inzetten. Dit doen wij samen met de atleten, begeleiding, leden, partners en overige betrokkenen. Om hier goed invulling aan te kunnen geven, is het onder andere van belang dat dit medisch verantwoord gebeurt.

Met enige regelmaat leven binnen de atletiek medische vraagstukken. Het kan hierbij gaan over blessurepreventie of hardlopen bij extreme weersomstandigheden, maar ook over medicatiegebruik in relatie tot de dopinglijst. De Werkgroep Medische Zaken is op dit gebied het adviesorgaan voor de verschillende onderdelen binnen de Atletiekunie.

De taken van de Werkgroep Medische Zaken

Als adviesorgaan met medische deskundigheid heeft de Werkgroep Medische Zaken onder andere de volgende taken:

  • adviseren met betrekking tot een breed scala aan aandachtsgebieden die spelen binnen de Atletiekunie. Recente thema’s zijn sporten in extreme weersomstandigheden, leeftijdsgrenzen voor deelname aan loopevenementen en transseksuele vraagstukken;
  • meedenken over en advies geven over zaken waardoor de (technische/medische) staf kan functioneren;
  • adviseren over en bijdragen aan het (para)medische deel van opleidingen tot trainer/coach;
  • fungeren als vraagbaak voor medische begeleiders bij verenigingen;
  • adviseren over medicatiegebruik in relatie tot dopingregelingen.

Werkwijze

  • De Werkgroep Medische Zaken bestaat uit vijf personen met een (para)medische achtergrond.
  • De Werkgroep Medische Zaken komt minimaal 1 x per jaar op locatie bijeen. Verder onderling overleg vindt plaats per e-mail of telefonisch.
  • Leden van de Werkgroep Medische Zaken ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte onkosten volgens de onkostenregeling van de Atletiekunie.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in de rol van voorzitter van de Werkgroep Medische Zaken? Stuur je mail met motivatie en cv naar [email protected]. Voor vragen over de functie kan je telefonisch terecht bij John IJzerman (huidig voorzitter van de Werkgroep Medische Zaken) 06-53518823.