Professionalisering is geen doel op zich, maar kan een goed middel zijn om je club sterker te maken

Geplaatst op Vrijdag, 5 juli 2024
Professionalisering is geen doel op zich, maar kan een goed middel zijn om je club sterker te maken

Op steenworp afstand van het befaamde Fanny Blankers Koen stadion kwamen zo’n 35 bestuursleden van atletiek- en loopverenigingen op zondagochtend 30 juni bij elkaar in het knusse clubgebouw van PV de Luchtreizigers. Na de koffie was het tijd om op het thema ‘Professionalisering’ van gedachten te wisselen. Dit is het laatste thema wat voortgekomen is uit ‘de Club van de Toekomst’ sessies. 

Warming-up: Verenigingsmonitor

De handen en knieën gingen omhoog tijdens de warming-up over de Verenigingsmonitor. Met volle overtuiging kozen vrijwel alle bestuursleden voor “stijging” bij de vraag wat ze verwachten van de ontwikkeling van het ledenaantal. De Atletiekunie is een van de negen bonden die meedoen met de Verenigingsmonitor. Dit is een onderzoekstool om clubs en bond inzicht te geven in hoe de club ervoor staat op negen thema’s zoals ledenbeleid, financiën, sporttechnisch en accommodatie. De monitor wordt komend jaar iets korter dan voorgaande twee jaren, daarmee hopen we dat er nog meer atletiekverenigingen (60 in 2023) meedoen. Hoe vaker de monitor wordt ingevuld, hoe waardevoller de informatie voor iedereen is. 

Professionalisering bij volleybalclubs

Na de warming-up nam Peter van Tarel, manager sportontwikkeling bij de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), ons mee in hoe ze het thema professionalisering binnen het volleybal aanpakken. Nevobo ziet dat veel clubs weten wat ze willen, maar worstelen met het hoe. Ze zijn daarom gestart met het programma ‘Set-Up Clubs’. Professionalisering wordt daarin als middel (niet als doel) gebruikt om clubs vanuit de basis sterker en vitaler te maken. De professional, met financiële ondersteuning vanuit Nevobo en de gemeente, ondersteunt, begeleidt en inspireert de vrijwilligers en neemt taken op zich waar de club onvoldoende aan toe komt door gebrek aan tijd, kennis en/of ervaring. Er zijn nu meer dan vijftig Set-up Clubs waarbij de beroepskracht naast de eigen club ook een bijdrage levert aan de regio door een samenwerking met verenigingen aan te gaan ter versterking van gezamenlijke ambities. De ervaringen tot nu toe zijn positief: bestuurders geven aan, meer aan besturen toe te komen en trainers voelen zich beter begeleid en gewaardeerd. En -ook niet onbelangrijk- de clubs zien een groei in leden, zowel door hogere instroom als lagere uitstroom. Gemeenten zien bovendien de volleybalvereniging meer als een partner in plaats van louter vanuit een subsidierelatie, waardoor meer op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt. Belangrijke aandachtspunten waar Nevobo samen met clubs en gemeenten nog aan werkt zijn: het arbeidsperspectief voor de professionals en structurele financiering voor de professionals door clubs en gemeenten.

Clubkadercoaching: professionele trainersbegeleiding op de baan en in de bestuurskamer

Leontien Thewissen van Sportservice Zwolle kwam vanaf haar vakantieadres speciaal naar Hengelo gereden om ons mee te nemen in trainersbegeleiding en/of clubkadercoaching. Een clubkadercoach is een professional die een club helpt bij het opzetten, uitvoeren en overdragen van trainersbegeleiding. Leontien, zelf actief als atleet en atletiektrainer, legt helder uit welke stappen doorlopen worden om tot een goede uitvoering van trainersbegeleiding op de club te komen. Het begint bij de vraag voor de vereniging: waar liggen de behoeften van het bestuur en van de trainers? De begeleiding van de clubkadercoach kan ingericht worden op pedagogisch/ didactisch handelen van de trainers of meer trainers meer ondersteunen bij de sportspecifieke aanwijzingen. Doel is om na één of twee jaar trainersbegeleiding te borgen binnen de vereniging. De praktijk laat zien dat trainers door een goede begeleiding met meer plezier en vertrouwen voor de groep staan en langer actief blijven voor de vereniging. En een goede trainer zorgt op zijn beurt weer voor betere ontwikkeling van de jeugdleden en de uitstraling van de club. 

Paneldiscussie: “Zorg goed voor je mensen”

De ochtend wordt afgesloten met een levendige paneldiscussie aan de hand van door de zaal aangedragen stellingen. Naast Peter van Tarel en Leontien Thewissen namen ook Bart van den Haak (voorzitter GAC Hilversum) en Jaap van der Sijs (voorzitter U-Track) deel aan het panel. De algemene deler was: zorg dat je goed met je mensen omgaat. Of het nu gaat om vrijwilligers of professionals: wees duidelijk wat je vraagt en heb aandacht voor de mensen. Je mensen zijn het cement van je vereniging.

Wil je meedenken of heb je vragen: neem contact op

Duidelijk is dat het onderwerp professionalisering leeft. De komende periode wil de Atletiekunie hier dan ook mee verder. Wil je meedenken of heb je vragen? Neem contact op met Maarten Kloppers (beleidsadviseur kaderontwikkeling) of Eddy van Veghel (beleidsadviseur sportaanbod).