Reactie Atletiekunie artikel TROUW

Geplaatst op Zaterdag, 6 april 2024
Reactie Atletiekunie artikel TROUW

Vandaag is in Trouw een artikel verschenen. De Atletiekunie is, voorafgaand aan de publicatie, geïnformeerd en om een reactie gevraagd. Hieronder vind je onze verklaring.

Reactie Atletiekunie

De Atletiekunie is verbijsterd over deze publicatie. De Atletiekunie wil benadrukken dat zij zich conformeert aan de regels en richtlijnen binnen het tuchtrecht van de sport en ook als zodanig handelt. Los van feitelijke onjuistheden gaat de journalist over de privacy grenzen heen van de betrokken atleten. De betrokken atleten hebben expliciet aangegeven dat hun privéleven gerespecteerd dient te worden. Dat er gesprekken met individuele atleten en de trainingsgroep zijn geweest inzake deze casus, is correct en naar onze mening goed: dat is de basis voor een veilige omgeving. Dit zullen we ook blijven doen. De Atletiekunie streeft naar een open cultuur waarin men elkaar mag aanspreken en eenieder recht heeft op zijn/haar eigen mening.

De suggestie in het Trouw-artikel dat deze privéaangelegenheid tot onveiligheid leidt in de professionele werksfeer is lastig te plaatsen. Hetzelfde geldt voor het disrespect voor de betrokken atleten en coaches. Het feit dat de journalist achteraf aan de Atletiekunie vraagt om feitelijke onjuistheden te benoemen, er geen hoor-wederhoor bij de betrokken atleten en coaches heeft plaatsgevonden én betrokken atleten persoonlijk ernstig geschaad worden, is voor de Atletiekunie én betrokken atleten reden om juridische stappen tegen Trouw, cq. de journalist in overweging te nemen.

We blijven sporters, coaches en betrokkenen van alle niveaus oproepen om zich -in geval van grensoverschrijdend gedrag- te melden bij het Centrum Veilige Sport of een vertrouwenscontactpersoon bij hun club of de bond.