Nieuw World Rankings Competition systeem World Athletics

Geplaatst op Woensdag, 18 januari 2023
Nieuw World Rankings Competition systeem World Athletics
© Jos Klijn

Per 1 januari 2023 heeft World Athletics (WA) een nieuw World Rankings Competition systeem geïntroduceerd. Dit systeem heeft ook invloed op de Nederlandse wedstrijdkalender en op de Nederlandse officials. Via dit bericht geven we jullie een update hoe deze invloed merkbaar gaat zijn voor jou.

Wedstrijdkalender 

Het doel van het nieuwe World Rankings Competition is om beter grip te krijgen op de kwaliteit van wedstrijden op nationaal én internationaal niveau. Federaties, zoals de Atletiekunie, kunnen via een nieuw portaal wedstrijden aanmelden voor de World Ranking Global Calendar. De wedstrijden zijn dan vervolgens zichtbaar op de Global Calendar van WA en zullen ook op de Nederlandse kalender worden voorzien van een uniek label. Daarnaast moeten wedstrijden met label dit duidelijk op hun website vermelden.  

Waarvoor dient het label? Atleten die aan internationale toernooien mee willen doen, kunnen zich alleen kwalificeren met prestaties die zijn behaald op een World Rankings Competition wedstrijd. Ook wereld- en Europese records worden alleen toegekend op World Rankings wedstrijden. In de voorbije jaren hebben een aantal landen en wedstrijden de regels van WA niet goed gevolgd en op basis daarvan konden atleten zich met niet erkende prestaties plaatsen voor eindtoernooien of een hogere positie op de ranking bemachtigen. Door meer grip te houden op wedstrijden die een World Rankings Competition label krijgen, zal het speelveld voor alle atleten en organisatoren eerlijker worden. 

In Nederland zullen alle Nederlandse kampioenschappen voor senioren, U20 & U18 aan worden gemeld op de WA Global Calendar. De NK Masters, NK 100km en ONK Para Atletiek* kunnen niet aangemeld worden. Ook alle wedstrijden met een WA of EA label zijn automatisch aangemeld op de Global Calendar. Daarnaast worden in Nederland de wedstrijden die behoren aan de Track & Field series ook aan de Global Calendar toegevoegd. Wij sluiten niet uit dat meer wedstrijden, zowel op de baan als op de weg, worden toegevoegd aan de Global Calendar. Echter, ook op het gebied van officials worden bepaalde voorwaarden gesteld, waardoor het niet mogelijk is om alle Atletiekunie erkende wedstrijden direct het World Rankings Competitionlabel te geven. 

*De ONK Para Atletiek worden wel op de WPA kalender aangemeld.

Officials en het nieuwe WARECS project 

Naast het World Rankings Competition project is ook het evaluatie systeem voor officials aangepast. Het voorheen bekende Technical Official Education and Certification System (TOECS) maakt plaats voor het World Athletics Referee Education and Certification System (WARECS). De TOECS official evaluatie was alleen gericht op officials voor wedstrijden op internationaal niveau. Daardoor kwamen alleen officials met een NWO kwalificatie in aanmerking om binnen het TOECS actief te zijn.  

In het oude systeem waren drie verschillende levels voor officials te bereiken, alle drie gericht op internationale wedstrijden. Het nieuwe systeem heeft vier levels, waarin het eerste niveau gericht is op nationaal niveau: 

  1. National Athletics Referee level  - NAR 
  2. World Athletics Referee – Bronze level - WARB 
  3. World Athletics Referee – Silver level - WARS 
  4. World Athletics Referee – Gold level - WARG 

Het nieuwe NAR-niveau gaat een belangrijke rol vervullen bij World Rankings Competition wedstrijden. De functie van chef jury mag namelijk alleen nog uitgevoerd worden door iemand met een NAR kwalificatie of hoger. Ook moet een official minstens een NAR kwalificatie hebben om als scheidsrechter actief te kunnen zijn op World Rankings Competition wedstrijden die geen nationaal kampioenschap zijn (bijvoorbeeld de Track & Field series). In de overgangsfase van de komende jaren zijn NWO officials direct bevoegd om op functies van NAR niveau actief te zijn. Het jaar 2023 zal worden gebruikt om NAR officials op te leiden, wat betekent dat de nationale kampioenschappen van 2023 met een vergelijkbaar team van officials kan worden uitgevoerd als in 2022. Het aantal NAR level officials is per atletiekbond in principe onbeperkt, mits een poging wordt gedaan om aan de diversiteitsvoorwaarden te voldoen. In aanloop naar de volgende NWO selectie ronde, gaat het NAR een minimale voorwaarde worden.   

Hoe behaal je de NAR kwalificatie

Hoe kun je de NAR level aantekening behalen? WA heeft een uitgebreide e-learning beschikbaar gesteld die je via de link kunt vinden. De e-learning bestaat uit 13 modules en een final assessment. Na het behalen van het final assessment moet je in overleg met de Atletiekunie bij minstens drie wedstrijden actief zijn. Zodra de Atletiekunie erkent dat je aan alle voorwaarden hebt voldaan kun je een aanvraag voor het NAR level indienen bij WA. De Atletiekunie ontvangt een bevestiging van de succesvolle aanvraag, waarna de kwalificatie aan de persoon wordt toegevoegd. 

Hoewel iedereen een account aan kan maken op de website van World Athletics en kan beginnen met de module, zullen wij alleen aanvragen van CWO of hoger goedkeuren vanuit de Atletiekunie. De NAR kwalificatie kan worden gezien als een extra stap na de CWO kwalificatie die voor iedere CWO official toegankelijk is. Daarnaast is het een eerste stap naar NWO official mits daar ambitie voor is.   

Diversiteit en inclusiviteit van officials 

Met het lanceren van het WARECS project zet WA ook sterk in op diversiteit en inclusiviteit van officials. Het is een feit dat de meerderheid van de NWO-panelleden mannelijk is. In de communicatie over de nieuwe WARECS niveaus geeft WA aan dat alle aanmeldingen een gelijk aantal mannen en vrouwen moet vertegenwoordigen. Hoewel wij hiernaar zullen streven, gaan wij op dit moment geen quota voor de NAR kwalificatie instellen. Wij doen wel een expliciete oproep aan vrouwelijke, maar ook aan jonge officials, om zich aan te melden voor de NAR opleiding. Het officialcorps zou bij voorkeur een afspiegeling zijn van de samenleving. Als we kunnen inzetten op meer vrouwelijke officials, dan kunnen we ook richting de toekomst blijven voldoen aan de diversiteit die WA verwacht in haar WARECS programma en bovenal sluit het aan bij de ambitie van de Atletiekunie.

Samenvatting 

Met het World Rankings Competition systeem van WA zal een geselecteerd aantal wedstrijden het nieuwe World Rankings label ontvangen. In de toekomst zullen deze wedstrijden alleen mogelijk zijn als er voldoende officials op het nieuw geïntroduceerde NAR niveau actief zijn. CWO officials en hoger kunnen de NAR e-learning in eigen tijd en kosteloos afronden. Wij hopen een gelijke verdeling tussen mannelijk en vrouwelijke officials op dit niveau te mogen verwelkomen.  

Jury & Officials