Nieuwe competitiebepalingen 2023

Geplaatst op Dinsdag, 21 maart 2023
Nieuwe competitiebepalingen 2023
© Lars van Hoeven

Tijdens de laatste vergadering van de Werkgroep WedstrijdReglement (WWR) zijn een aantal tussentijdse wijzigingen in de Wedstrijdbepalingen Competitie doorgevoerd. Deze zijn dus van kracht op de competitiewedstrijden van 2023. We lichten de belangrijkste hieronder toe:

 • Regel 3: De toepasbaarheid wordt verduidelijkt. Waar in het Wedstrijdreglement wordt gerefereerd aan NK's, geldt dit niet voor de NK Teams en/of NK Teams U20/U18.
 • Regel 4.2: De regel met betrekking tot vervangen van atleten is verduidelijkt. Vervangen mag nog altijd, maar er is nu expliciet vermeld dat er niet mag worden geschoven in de opstelling. Dus als een atleet geblesseerd raakt, mag deze worden vervangen door een atleet die nog niet aan drie onderdelen heeft meegedaan. Als deze vervanger daardoor eventueel op een ander onderdeel verstek moet laten gaan, mag dat “gat” niet worden opgevuld door een andere atleet.
 • Regel 11.1: In één van de vorige nieuwsbrieven is al aan de orde geweest dat atleten met een blade, met toestemming van World Athletics onder voorwaarden mogen deelnemen aan wedstrijden die niet specifiek voor para-atleten zijn. Voor competitiewedstrijden is de toestemming van WA niet vereist. Dat houdt in dat atleten met een blade mogen deelnemen aan competitiewedstrijden. Enkele looponderdelen zijn veiligheidshalve uitgesloten: vanaf 800m, de Zweedse estafette en de 4x400m als tweede, derde of vierde loper (onderdelen die niet in aparte banen worden verwerkt).
 • Regels 42.3 t/m 42.5: Het programma van de promotie-/degradatiewedstrijden is in 2023 gelijk aan dat van de tweede voorrondewedstrijd van de hoogste divisie. Hier is nog toegevoegd dat bij de verticale springonderdelen de aanvangshoogtes van de laagste divisie dienen te worden aangehouden.
 • Regels 52.6 en 62.5: Bij afmeldingen van teams voor de finalewedstrijd van de masters competitie en voor de NK Teams U20/U18 mogen van onderaf teams toegevoegd worden, zodat toch het maximale aantal teams kan deelnemen.
 • Tot slot zijn er nog enkele aanpassingen in de programma’s van de voorrondewedstrijden:
  • 1e divisie, mannen en vrouwen, alle wedstrijden: op de 800m mogen nu twee atleten per team deelnemen in plaats van één.
  • 1e en 2e divisie, mannen en vrouwen, alle wedstrijden: het aantal deelnemers per team op kogelslingeren en discuswerpen is gewijzigd.
  • 1e divisie vrouwen: 3000m steeplechase is nu op de eerste wedstrijd en 3000m vlak op de tweede en derde wedstrijd.
  • 2e divisie vrouwen: 3000m steeplechase is nu op de tweede wedstrijd en 3000m vlak op de eerste en derde wedstrijd.
  • U20/U18, mannen en vrouwen, tweede wedstrijd: 3000m steeplechase voor U20 komt te vervallen. Er is nu alleen 2000m steeplechase voor U18.

Wedstrijdbepaling Competitie 2022-2023

Deze wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in de online versie van de “Wedstrijdbepalingen Competitie 2022-2023”.

Tijdschema

Aan de tijdschema's wordt nog gewerkt omdat de aanpassingen die zijn genoemd in het laatste punt, ook consequenties hebben voor de vaste tijdschema's.

Competitie