Reglementen en downloads

Een overzicht van de wedstrijdreglementen, -bepalingen en instructievideo's vind je hier.

Wedstrijdreglement

Het Wedstrijdreglement wordt vanaf 2024 niet meer gedrukt een is alleen via de link hierboven beschikbaar. Op die manier beschik je altijd over de meest actuele versie.

Richtlijnen & speerpunten is nog wel te bestellen. De prijzen zijn als volgt:

  • 1 t/m 4 exemplaren: € 6,25 per stuk, excl. btw
  • 5 t/m 9 exemplaren: € 5,25 per stuk, excl. btw
  • 10 of meer exemplaren: € 4,25 per stuk, excl. btw

Een bestelling plaats je bij de afdeling Wedstrijdsport. Vermeld in de mail duidelijk:

  • naam en adresgegevens;
  • naam van de club en persoonlijk lidnummer;
  • het gewenste aantal Richtlijnen & speerpunten boekjes.
Wedstrijdbepalingen competitie

De regels van de competitie zijn terug te vinden in aparte bepalingen. De wedstrijdbepalingen voor de competitie en de omrekentabel die wordt toegepast bij de masters competitie, vind je hieronder.

*Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van deze tabel. Onder voorbehoud van typ- en rekenfouten.

Het wedstrijdreglement doorgelicht

Het wedstrijdreglement is soms lastig te doorgronden. Hoe interpreteer je een regel en wat is de intentie? De werkgroep wedstrijdreglementen geeft een toelichting op verschillende onderwerpen:

Instructievideo's

Wij hebben een eigen YouTube-kanaal met video's waarin delen van de reglementen worden uitgelegd.

Internationale reglementen en regelgevingen

Vanuit World Athletics zijn diverse reglementen en regelgevingen opgesteld. Deze vind je terug op de website van World Athletics.

Schoencontrole kan met hulp van de list of approved athletic shoes.