Wedstrijdreglement 2024 online

Geplaatst op Donderdag, 18 januari 2024
Wedstrijdreglement 2024 online
© Lars van Hoeven

Zoals elke twee jaar verschijnt ook in 2024 weer een nieuwe versie van het wedstrijdreglement. Vanaf deze uitgave zal er geen gedrukte versie meer verschijnen. Belangrijkste reden daarvoor is dat er met enige regelmaat tussentijdse wijzigingen verschijnen waardoor de gedrukte versie vervolgens achterhaald is. Een nieuwe versie van het wedstrijdreglement wordt aangeduid met een jaartal, gevolgd door een versienummer, beginnend bij 2024-01.

Het nieuwe wedstrijdreglement versie 2024-01 is online beschikbaar.

Wedstrijdreglement 2024 online

In het wedstrijdreglement zijn de wedstrijdtechnische spelregels voor alle atletiekwedstrijden opgenomen. Het is een letterlijke vertaling van de internationale regelgeving van World Athletics, World Masters Athletics en World Para Athletics. In gevallen waarin de internationale regels niet voorzien, zijn aparte Nederlandse bepalingen opgenomen. Zo kent World Athletics bijvoorbeeld geen reglementen voor U16 en jongere leeftijdscategorieën. De Nederlandse bepalingen zijn te herkennen aan de cursieve tekst.

Naast de pdf-versie komt het wedstrijdreglement ook beschikbaar in ePub-formaat voor gebruik op E-readers. Verder komt er een webpagina waarop eenvoudig naar specifieke hoofdstukken in het wedstrijdreglement kan worden gezocht.

Op basis van het nieuwe reglement volgt ook een herziene versie van het zogenaamde ‘Richtlijnen & speerpunten’ boekje. Een handig naslagwerk waarin wordt uitgelegd hoe het reglement werkt en hoe het in de praktijk moet worden toegepast. Dit boekje, net zoals andere bijlagen van het reglement, zullen in de loop van januari worden aangepast en komen beschikbaar op de overzichtspagina van het wedstrijdreglement.