Club van de Toekomstsessies atletiekclubs - terugkoppeling

Geplaatst op Maandag, 19 december 2022
Club van de Toekomstsessies atletiekclubs - terugkoppeling
© BSR Agency

Afgelopen najaar hebben we met alle clubadviseurs en een aantal collega's van het bondsbureau de Club van de Toekomstsessies georganiseerd. Op negen plekken in het land zijn we met ruim honderd bestuurders van 67 verschillende clubs in gesprek gegaan over het sportlandschap van 2032. De wereld verandert continu, sommige ontwikkelingen zijn kansen voor een club, andere vormen wellicht een bedreiging. Hoe zorg je er voor dat jouw club sterk en toekomstbestendig blijft? Welke ontwikkelingen zijn er en wat betekent dit voor de club? Wij vinden het belangrijk om hier bij stil te staan zodat clubs, maar ook de Atletiekunie deze nieuwe inzichten mee kunnen nemen in hun meerjarenbeleidsplan.

De focusthema’s richting 2032

De volgende thema’s komen in vrijwel alle sessies aan bod als essentieel thema richting 2032:

  1. Lokale & regionale samenwerking in diverse sectoren
  2. Breder & flexibel sportaanbod met passende lidmaatschappen
  3. Professionalisering kader
  4. Digitalisering
  5. Consumentisme versus verenigen

Hieronder de beknopte uitwerking van de thema’s aan de hand van de input die uit de sessies naar voren is gekomen.

1. Lokale & regionale samenwerking in diverse sectoren

Zoek de verbinding met andere clubs en deel je (sport)expertise met elkaar. Bundel je krachten op het gebied van inkoop, verhuur, kennis en accommodatiezaken. Deel sportexpertise op het gebied van bijvoorbeeld trainers, masseur, fysiotherapeuten, krachttraining en krachthonk, blessurepreventie. Atletiekverenigingen kunnen onderling ook hun krachten bundelen op het gebied van de verschillende disciplines (specialisatietrainers), clinics, events. Kijk of het loont om bepaalde subsidies gezamenlijk met andere verenigingen aan te vragen.

De sportclubs zouden zich moeten ontwikkelen als veilige en toegankelijke ontmoetingscentra voor de buurt. Plezier en het sociale aspect worden anno 2032 steeds belangrijker. De ontwikkeling vanuit de overheid dat sport en bewegen onder en na schooltijd een grotere rol gaat spelen (programma School en Omgeving) zorgt ervoor dat de connectie met de clubs cruciaal wordt. Lees ook: Waarom scholen de sportsector nodig hebben?

Gemeenten kunnen een rol spelen in structurele financiering van activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke doelen. Zoek de samenwerking met scholen en breng kinderen in aanraking met atletiek, met mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, ouderen (bestrijden eenzaamheid en een leven lang fit & vitaal).

Het is essentieel om binnen de vele samenwerkingen de eigen verenigingskernwaarden hoog te houden en te blijven uitdragen. Een eigen karakter en cultuur maakt de club onderscheidend. In bijna alle sessies komt terug: wat doet verregaande samenwerking met andere clubs en organisaties met de identiteit van de club? Kan je die als club nog behouden?

2. Breder/Flexibel sportaanbod en passende lidmaatschappen

Voordeel van atletiek: we moeten onze sport veel meer waarderen. Het heeft zoveel voordelen ten opzichte van andere sporten: veelzijdig bewegen; alle motorische vaardigheden komen aan bod. Het is laagdrempelig: voor iedereen is er wel iets (een discipline) wat past en leuk is. Het is primair een buitensport: in tijden van corona kon atletiek in de meeste gevallen doorgaan en ook met de energiecrisis worden atletiekverenigingen minder hard geraakt dan binnensporten. Doe hier je voordeel mee!

Kijk ook of je je accommodatie overdag open kan stellen, om te sporten of voor bijvoorbeeld cursussen in het clubhuis, of een gecombineerd gebruik. Speel in op de veranderende vraag naar sportbehoefte. Kunnen jouw lopers bijvoorbeeld zelf kiezen wanneer ze trainen? Lees ook het clubverhaal: Flexibel hardloopaanbod zorgt voor ledengroei.

Voor een inclusieve club waar iedereen zich thuis kan voelen, is het noodzakelijk dat je verder kijkt dan alleen een uitbreiding van het sportaanbod. Hoe moet het totale plaatje eruit zien om een bepaalde doelgroep zich thuis te laten voelen op de club? Denk aan de inrichting van de locatie, het tijdstip, de trainers voor de groep.

3. Professionalisering

Kan professionalisering een oplossing zijn om op jouw club een kwaliteitsslag te maken? Een verenigingsmanager (al of niet gedeeld met andere clubs) kan veel werkzaamheden structureren, bundelen, uitvoeren, contacten onderhouden met lokale partners en de bond; kortom kan een club ontzorgen. Andere werkzaamheden die door betaalde krachten opgepakt kunnen worden, al of niet in samenwerking met omliggende clubs: onderhoud terrein, schoonmaak, betaalde trainingen aanbieden aan bedrijven uit de buurt, schoolgym, bepaalde bestuursfuncties (bijvoorbeeld iemand die de financiën uitvoert voor meerdere clubs), trainerscoördinator. Uitdaging in samenwerking met gemeente: contactmomenten lopen uiteen (ambtenaren werken van 9 tot 17u, verenigingen juist daarbuiten). Een professional kan hierin een oplossing bieden.

Betekent professionalisering enkel het aanstellen van meer betaalde krachten of heeft dit ook invloed op de huidige clubcultuur en identiteit? Kies je voor professionalisering, zorg dan ook voor voldoende draagvlak onder je leden, neem ze mee in de visie van de club.

Samenwerken met commerciële organisaties

Samenwerkingsverbanden met commerciële organisaties; is dat wenselijk? Hierover verschillen de meningen. Mogelijke voorbeelden kunnen zijn een uitbater voor de kantine, een BSO, een sportschool en commerciële bedrijven die waarde kunnen toevoegen aan een club. Conclusie hierin is iedere keer: commercialisering mag niet leiden tot uitbuiting of verdringing van de club en de cultuur. De kansen liggen in het versterken van elkaar. Daar probeert de club voor open te staan. Echter vragen onderhandelingen en samenwerkingen met commerciële organisaties om andere taal en vaardigheden die niet altijd aanwezig zijn binnen clubbesturen.

4. Digitalisering

Clubs zien het gebruik van data en informatie als een kans. Het ‘digitaal maken’ van trainingen door gebruik van verschillende apps en data kan een verdiepingsslag zijn bij techniektrainingen, maar hier mist de verdieping hoe clubs dit willen inzetten. Efficiëntieslagen kunnen ervoor zorgen dat clubs zich beter kunnen focussen op bijvoorbeeld ledenwerving en -behoud, flexibel sportaanbod en meer. Er wordt wel een kans gezien in online communicatie en promotie voor en tussen clubs (VoltaClub). Het kan samenwerkingen bevorderen.

5. Consumentisme versus verenigen

Gaan we richting 2032 naar een samenleving waarin leden zich als consumenten gedragen? Ze komen naar de club om te sporten wanneer het hen uitkomt, ze hebben een flexibel lidmaatschapen gaan na het sporten weer naar huis. Willen clubs hierin meegaan en kunnen clubs hierop inspelen? Hoe gaan consumentisme en verenigen samen? Ook hier is het belangrijk dat de club een duidelijke visie heeft en naleeft. Kies je als club voor een sterk verenigingsgevoel en ledenstructuur, voer dit dan ook door in de activiteiten en gedrag van de hele club. Zo'n cultuur heeft alleen een kans van slagen als het gedragen wordt door alle lagen binnen de club.

Het brengt klanten of consumenten samen met mensen die al tientallen jaren een bijdrage leveren aan de clubcultuur. Het verenigen van uiteenlopende wensen en ideeën van beide doelgroepen is een uitdaging. Er liggen kansen in nieuwe financieringsvormen. Lees hier het clubverhaal van AV Spiridon over toekomstbestendigheid van de club.

Ondersteuning bestuursleden

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mooie clubinitiatieven: