Terugblik bestuurdersbijeenkomst 'Samenwerkingen met andere sectoren' tijdens de NK Indoor

Geplaatst op Dinsdag, 20 februari 2024
Terugblik bestuurdersbijeenkomst 'Samenwerkingen met andere sectoren' tijdens de NK Indoor

Afgelopen zaterdag 17 februari zijn in een uitverkocht Omnisport zestig bestuurders van bijna veertig verschillende clubs dieper ingegaan op samenwerkingen met andere sectoren, een van de focusthema’s uit de Club van de Toekomstsessies.

Toekomstbestendig besturen

Eddy van Veghel, beleidsadviseur sportaanbod bij de Atletiekunie, begint met een ludieke 'sta op, ga zitten'-variant als warming-up voor alweer de derde bestuurdersbijeenkomst. Afgelopen jaar zijn in twee verschillende sessies de focusthema's consumentisme en clubidentiteit & clubcultuur besproken. Vervolgens geeft Eddy een toelichting op landelijke ontwikkelingen, zoals Sportakkoord II, ’waarin het gaat over het belang van vitaliteit en samenwerking. Volgens hem liggen er veel kansen voor atletiekclubs, zij zijn goed georganiseerd en hebben veel te bieden om mensen in beweging te krijgen. De Atletiekunie kan clubs helpen om deze kansen te verzilveren, waar mogelijk in samenwerking met de lokale sport- en beweegloketten (zie kenniscentrum | ondersteuning bestuur).

Afbeelding2

Denk groot, begin klein: de kansen voor een (vitale) sportclub

Jan Minkhorst van NOC*NSF en tevens voorzitter van een sportpark en oud-voetbalbestuurder in Doetinchem, weet alles van de mogelijkheden en de kansen om een club vitaler te maken of vitaal te houden. Maar wanneer is een club vitaal? Een vitale club heeft een door de leden herkenbare visie en heeft duidelijk omschreven waarom zij de komende tien jaar bestaansrecht hebben, hoe ze dat gaan én blijven realiseren en wat ze doen om de club hierop in te richten. Hierbij worden altijd de volgende onderdelen van de club beschreven: (sport)aanbod/aanbod voor doelgroepen, kader, accommodatie, sociale veiligheid en organisatie. De clubidentiteit & -cultuur en de sfeer op de club spelen hierin een belangrijke rol.

Gemeenten, sportloketten of sportbedrijven bieden met Sportakkoord II ruim 250 services aan clubs aan om aan je vitaliteit te werken. Denk aan workshops of masterclasses over duurzaamheid (jouw sportclub klaar voor de toekomst), ledenbinding (het managen van vrijwilligers) en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook is het mogelijk een procesbegeleider in te zetten voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beleidsplan, het bevorderen van samenwerking tussen clubs of het verkennen van de verbinding tussen sport en zorg.

Wát we doen is niet bijzonder. Wat ons bijzonder maakt, is dat we het dóén!

Rob Janssen, drijvende kracht achter Special Sports bij atletiekvereniging Prins Hendrik in Vught, is er in geslaagd om samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers les- en trainingsgroepen op te zetten voor mensen die net wat extra aandacht en ondersteuning nodig hebben om ook te kunnen sporten en bewegen. Inmiddels hebben ze lesgroepen voor para atletiek, Frame Running, Running Blind en beweeggroepen voor mensen met COPD, met obesitas, met kanker (Recovery Run) en voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Rob enthousiasmeerde de aanwezige bestuurders om er vooral mee te beginnen en geduld te hebben. 'Ook al begin je met een heel klein groepje: zet door!'

Rob neemt de bestuurders mee in de zoektocht naar samenwerking met de zorg, via onder andere ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten. Maar ook op het gebied van bewegen en leefstijl. Hoe kunnen we elkaar hierin vinden? Een gezonde leefstijl leidt uiteindelijk tot lagere zorgkosten. Zijn wens is dan ook dat atletiektrainers als volwaardige sportprofessionals gezien en betaald worden, zoals dit in de zorg vanzelfsprekend is. De ergernis hierover kon hij niet onderdrukken.

Prins Hendrik heeft zich aangemeld als een van de 65 pilotclubs Sport & Zorg die vanuit NOC*NSF ondersteund wordt. Zij worden van oktober 2023 tot december
2025 ondersteund en gemonitord in hun rol om cliënten vanuit de eerstelijns zorg structureel in beweging te krijgen met als doel om minimaal vijftig sportclubs als betrouwbare partner voor de zorg op te leiden en learnings en voorbeelden te halen uit de verschillende samenwerkingen tussen sportaanbieders en het lokale zorgnetwerk.

Maatschappelijk Activatie Plan (MAP) EK Indoor Atletiek 2025

Tom Froon, projectleider van het Maatschappelijk Activatie Plan voor de EK Indoor Atletiek dat in maart 2025 in eigen land plaatsvindt, geeft de bestuurders een kort inkijkje in de acties en nevenactiviteiten die clubs kunnen oppakken in aanloop naar, tijdens en na afloop van verschillende evenementen richting de EK Indoor in 2025. Gebruik het EK als een mooie vliegwiel voor nieuwe activiteiten, was zijn oproep.

Met atletiek hebben we goud in handen!

Voordat we op de tribune gaan genieten van de prestaties van de Nederlandse toppers, sluiten de bestuurders nog aan bij een van de vijf korte interactieve sessies over jeugd, aangepast sporten, ouderen, de ongebonden hardlopen of hardlopen.nl voor bedrijven. Het doel van deze sessies was vooral, deel je kennis: wat is de strategie van een club op de doelgroep? Welke aanbod is er al? Wordt er al samengewerkt en welke kansen zie je?

De conclusie was vooral dat we met onze veelzijdige sport goud in handen hebben en we écht iedereen kunnen laten sporten en bewegen. Maar hoe zorg je ervoor dat je club hier klaar voor is? Hoe krijg je de juiste (bevlogen) mensen op de juiste plek? Onder andere daarover praten we eind juni verder tijdens de ASICS NK Atletiek in Hengelo (weekend van 29 en 30 juni 2024). Noteer dit weekend alvast in je agenda!