Bestuurdersbijeenkomst 30 juli 2023 bij AV Sprint in Breda

Geplaatst op Maandag, 7 augustus 2023
Bestuurdersbijeenkomst 30 juli 2023 bij AV Sprint in Breda

Op zondag 30 juli zijn we tijdens de ASICS NK Senioren bij AV Sprint in Breda met ruim 60 bestuurders van zo’n 35 verschillende clubs dieper in gegaan op een van de focusthema’s uit de Club van de Toekomstsessies. Tijdens de NK Indoor afgelopen februari hebben we het gehad over de clubidentiteit & clubcultuur. Afgelopen weekend stond het thema Consumentisme centraal.

Toekomstbestendig besturen

Sessieleider Daniel Klijn heeft zelf een achtergrond in voetbal en is zich daarna steeds meer gaan interesseren in vrijwilligers. Hij houdt een prikkelend betoog over het belang van sportbeoefening in de huidige verenigingsvorm met een zeer trouw vrijwilligerscorps. Bestuurders zijn er om toekomstvisie en vooral duidelijke keuzes te maken. Regelmatig sturen ze nauwelijks vrijwilligers aan, maar staan ze zelf achter de bar, maken ze kleedkamers schoon en lopen ze met pionnen te sjouwen.

Wat is besturen dan wel? Op het scherm verschijnt de volgende definitie: 'Besturen is: richting geven aan een vereniging, een koers uitzetten en op basis van deze richting/koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de stip op de horizon te komen'.
Werk bedrijfsmatig, met heldere keuzes.

Vrijwilligen: ‘niet-verplicht en onbetaald of slechts tegen een onkostenvergoeding werk verrichten’

Daniel vertelt dat in Nederland ongeveer vijf miljoen mensen in verenigingsverband sporten en dat ongeveer een miljoen vrijwilligers actief zijn bij deze sportverenigingen. Dat is een enorm, niet te onderschatten aantal en het is dan ook belangrijk om te realiseren hoe waardevol deze vrijwilligers zijn. Nederland is hierin, samen met Vlaanderen, ook vrijwel uniek, weinig andere landen kennen dit model.

Stel dat die miljoen vrijwilligers vanaf morgen zeggen: wij willen vanaf nu vijf euro per uur. Dat zou echt onbetaalbaar zijn. Maar die vrijwilligers zijn heel waardevol: vijf miljoen mensen kunnen hierdoor aan hun gezondheid werken. Je mag als bestuurder best wel eens kritisch zijn: vragen we soms niet teveel van ons zelf en de andere vrijwilligers? Moeten we deze rekening niet eens neerleggen bij de gemeente of bij de leden zelf? Zodat de waarde van de vrijwilligers wordt meegenomen in de prijs?

Daniel geeft aan dat het belangrijk is om na te denken over wat jouw club bijzonder maakt. Net als een bedrijf dat doet: waarom komen klanten (leden) naar jouw bedrijf (club)? Het is belangrijk dat je je beleid aanpast aan je doelgroepen. Voor de generatie met kinderen bijvoorbeeld kun je een ander vrijwilligersbeleid hebben dan voor een oudere generatie.

En kijk ook eens naar de vaardigheden die leden meebrengen. Als je iemand bij je vereniging hebt die heel commercieel is: vraag zo iemand eens om mee te denken of om bij een ALV aan te sluiten.

Van bestuurder tot opperman*

Henk Mengers van Loopgroep De Zandloper uit Aalten beschrijft hun zoektocht naar een bedrijfsmatige aanpak waarbij de klant centraal staat. Duidelijkheid gecombineerd met flexibiliteit. De meeste leden (klanten) willen ontzorgd worden en op een vast tijdstip een kwalitatief goede training krijgen. Met 200 leden/klanten en achttien opgeleide trainers timmert de loopgroep succesvol aan de weg.

Opperman Henk vindt het menselijk contact en de aandacht voor de lopers erg belangrijk. Als iemand een tijd niet komt trainen, dan belt hij het betreffende lid op om te vragen hoe het gaat. Ook tijdens de trainingen en wedstrijden komt deze menselijke maat naar voren:

  • vaste wekelijkse routine met aandacht voor de trainersgroep. Een training sluiten ze altijd af met het enige echte ‘Zandloper dansje’.
  • Samenwerking: bij een start van een loopevenement geeft iedereen elkaar een high-five. Iedereen verzamelt altijd een half uur voor de start voor een gezamenlijke warming-up. Degenen die gefinisht zijn, wachten bij de finish tot iedereen binnen is.
  • Als iemand nieuw is: altijd even laten voorstellen door de trainer en ook een buddy aan koppelen. Mensen moeten zich deelgenoot voelen van de groep.

De Zandloper is er niet alleen voor de leden, ook voor niet-leden bieden ze verschillende producten aan. Zo geven ze bijvoorbeeld techniektrainingen: vier weken, puur gericht op techniek. Hier komen vaak ervaren lopers op af. Ze hebben geen enkele verplichting. Ze krijgen vier trainingen voor 75 euro. De Zandloper organiseert ook hardloopclinics voor andere bedrijven, zoals de politie en ze verzorgen trainingen bij bedrijven.

*Opperman: de naam suggereert dat het een hoge functie is/was op de bouwplaats. Het is laag in aanzien, maar erg belangrijk voor de samenhang. Hij is voorwaarden scheppend / eerst aanwezig - laatste weg / gericht op collega’s / spil in (bouw)proces / belangrijk bij de voortgang. Een onmisbare schakel in een goed lopende (project)organisatie.

Foto 4 Henk

Concurrentie?

Een bestuurder zwengelt een discussie aan: zij hebben als vereniging wel ‘last’ van loopgroepen als De Zandloper en zien hun aanbod als concurrentie van de verenigingen. Daniel geeft aan dat hier blijkbaar vraag naar is. Je kunt je dus afvragen of het verkeerd is en of ze niet gewoon inspringen op een behoefte. Het is daarom altijd goed om je als vereniging af te vragen of je nog wel de juiste dingen doet. Een andere bestuurder geeft aan het niet als concurrentie te zien. We streven tenslotte met z’n allen hetzelfde doel na: namelijk mensen in beweging brengen.

Daniel spoort de aanwezige bestuurders aan om met het bestuur een strategie te bepalen aan de hand van de volgende vragen:

  1. Wat is jouw doelgroep?
  2. Voor wie doe je het?
  3. Wat zijn de producten en diensten die je aanbiedt?
  4. Op welke wijze breng je jouw producten en diensten onder de aandacht?

En daarnaast: waarmee onderscheiden jullie je van andere clubs? Wat is je unieke positionering?

Na afloop worden op de tribune alvast de nodige gedachtenspinsels uitgewisseld.

We kijken terug op een interessante bijeenkomst waaraan we graag weer een vervolg geven tijdens de NK Indoor in Apeldoorn in het weekend van 17 en 18 februari 2024. Houd dit weekend alvast vrij in de agenda.