Verklaring Atletiekunie artikel NRC en Trouw

Geplaatst op Vrijdag, 7 oktober 2022
Verklaring Atletiekunie artikel NRC en Trouw
© Jos Klijn

Vandaag is in NRC en Trouw een artikel verschenen over de keerzijde van de topsportsuccessen in de Nederlandse atletiek. De Atletiekunie is, voorafgaand aan de publicatie, geïnformeerd en om een reactie gevraagd. Hieronder vind je onze verklaring.

De bond herkent deels de incidenten die in dit artikel worden geschetst en beseft dat bepaalde omgangsvormen anders hadden moeten zijn. Als hierdoor personen beschadigd zijn, betreuren wij dat ten zeerste. Eind 2021 is een aantal signalen mede de aanleiding geweest voor het ingezette beleid om de topsportcultuur in kaart te brengen en te verbeteren. Als bond zijn we ons heel bewust van onze rol en verantwoordelijkheid, daarom hebben we in 2021 gekozen voor het traject ‘toekomstbestendig prestatief topsportklimaat’. In gezamenlijkheid met coaches en atleten dragen we zorg voor persoonlijke ontwikkeling en prestaties vanuit breed gedragen collectieve inzichten.

De Atletiekunie neemt afstand van de ongenuanceerde passages in het artikel, waarbij zaken voor alle betrokkenen in een negatief daglicht worden geplaatst. Ook het feit dat er geen wederhoor is toegepast en er geen atleten met andere inzichten zijn betrokken, is betreurenswaardig. De Atletiekunie is zich bewust van de veranderende samenleving en is daarom al enige tijd bezig met coaches en atleten een goede en veilige omgeving te creëren. Dat we op de goede weg zijn, blijkt wel uit het feit dat atleten het gesprek aangaan. Er zullen in de topsport altijd keuzes moeten worden gemaakt: de manier waarop je deze keuzes communiceert en beargumenteert, is essentieel. Daarbij moeten normen, waarden en ethische grenzen altijd in acht worden genomen. De komende periode blijven we hieraan werken: met elkaar en zo transparant als mogelijk.

We blijven sporters, coaches en betrokkenen van alle niveaus oproepen om zich -in geval van grensoverschrijdend gedrag- te melden bij het Centrum Veilige Sport of een vertrouwenscontactpersoon bij hun club of de bond.

Technisch directeur Ad Roskam heeft desgevraagd de volgende verklaring afgelegd:
“Er is veelvuldig gesproken met de atleten en coaches die in het artikel hun zegje doen. Vaak met een goede uitkomst maar soms ook met de conclusie ‘agree to disagree’. Dat daarin niet altijd de juiste toon is getroffen en mensen dat als kwetsend hebben ervaren vind ik erg vervelend. Elke persoon die zich onheus bejegend voelt is er één te veel. We hebben de afgelopen vier jaar veel geïnvesteerd om het prestatieklimaat tegen het licht te houden en te verbeteren en ook de komende jaren blijft daar structureel aandacht voor.”