Bestuurders17022024

Bestuurdersbijeenkomst professionalisering van atletiek- en loopverenigingen

Tijdens het weekend van de ASICS NK Atletiek staat alweer de vierde bestuurderssessie gepland over toekomstbestendig besturen. In de vorige sessies stonden de focusthema's consumentisme, clubidentiteit & clubcultuur en samenwerkingen met andere sectoren centraal. Op 30 juni gaan we graag in gesprek over professionalisering van atletiek- en loopverenigingen.   

Programma

Sportverenigingen hebben veel meer te bieden dan alleen het sporten zelf. Je zorgt ervoor dat vriendschappen ontstaan, dat mensen plezier hebben en werken aan hun gezondheid. En dat voor een zo laag mogelijke contributie, dankzij een grote groep vrijwilligers. Het wordt alleen voor alle clubs steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te behouden. Steeds minder vrijwilligers willen zich voor langere tijd vastleggen en dat leidt tot problemen in de organisatie. De atletiek- en loopverenigingen zijn hier geen uitzondering op.

Hoe zorg je ervoor dat je club professionaliseert zonder je vrijwilligers te overvragen? Of beter: hoe zorg je ervoor dat wat ze doen, ze goed en met plezier (blijven) doen? Een mogelijkheid is om een beroepskracht in te zetten om vrijwilligers te ontlasten en te ondersteunen bij hun werk. Of werkzaamheden zoals de ledenadministratie of kantine uit te besteden. In sommige sporten is dit heel gebruikelijk. Ook binnen de atletiek- en loopsport zie je dat betaalde krachten worden ingezet of werkzaamheden door bedrijven worden gedaan.

Tijdens de bijeenkomst op 30 juni a.s. nemen een aantal interessante sprekers ons mee in voorbeelden van professionalisering van de sport. En natuurlijk is er ook de gelegenheid om onder elkaar ervaringen uit te wisselen.

We starten om 10 uur en het programma duurt tot ongeveer 13.00 uur. Daarna is er gelegenheid om samen de atleten aan te moedigen! Meld je nu aan via het formulier onderaan deze pagina.

De tijden van de programmaonderdelen kunnen nog wijzigen. 

Tijdstip Programma-onderdeel

09:30 uur

Inloop met koffie & thee

10:00 uur

Welkom door de Atletiekunie 

10:15 uur

Peter van Tarel, manager sportontwikkeling Nevobo (volleybalbond)

Uitleg over het programma Set-up Clubs van de Nevobo over het maken van een professionaliseringsslag bij clubs ten behoeve van de kwaliteit, capaciteit en continuïteit.

11:00 uur

Koffiepauze

11:15 uur

Clubkadercoach Leontien Thewissen (Sportservice Zwolle) aan het woord

11:45 uur

Paneldiscussie over professionalisering in de atletiek- en loopsport

12:30 uur

Afsluiting & lunch, aansluitend naar de tribune voor de wedstrijden

Aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan het bestuurdersprogramma inclusief lunch; de toegang tot de wedstrijden is gratis. Meld je uiterlijk maandag 17 juni aan.