OldStars hardlopen

OldStars is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en haar partner, het Ministerie van VWS, om ouderen in beweging te houden en hen de mogelijkheid te geven de sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren.

Waarom OldStars hardlopen?

We bewegen met zijn allen steeds minder en steeds eenzijdiger. Dit leidt bij ouderen tot snelle afname van vitale functies, verminderde zelfredzaamheid en kan gemakkelijk ook tot eenzaamheid leiden. Hardlopen als sport wordt steeds populairder. Er zijn weinig speciale middelen voor nodig, je kan het gezellig in groepsverband doen en de meeste mensen kunnen eenvoudig beginnen. Mensen die op latere leeftijd willen starten met hardlopen ervaren echter meerdere drempels. Door het aanbieden van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten met de hardloopsport als middel is het doel om drempels weg te nemen om op latere leeftijd (55+) te kunnen starten met hardlopen.

Oudere beginnende lopers en/of wandelaars die ‘zomaar’ starten hebben meer kans op blessures of vallen. Met OldStars hardlopen wordt met aangepaste loopvormen en accent op coördinatie en kracht het aanpassingsvermogen vergroot en zal aantoonbaar het valrisico en de kans op blessures verminderen. Naast beginnende lopers is OldStars hardlopen geschikt voor oudere ervaren lopers en een grote groep senioren die er wat betreft niveau tussenin zit. Een aantal mensen op leeftijd traint al mogelijk vele jaren, maar te eenzijdig, te weinig gevarieerd en alleen of in kleine groepjes. In het OldStars-concept is er nadrukkelijk gekozen voor aandacht voor het sociale element en structuur in de week en gezelligheid/ontspanning door gewoon samenzijn met een doel, waardoor het sociale netwerk op latere leeftijd wordt vergroot.

Voordelen voor clubs

Met OldStars hardlopen draag je bij aan het doel om de sportparticipatie van 55-plussers te vergroten. Daarnaast betekent nieuwe leden ook extra vrijwilligers, extra kantine-inkomsten en een betere benutting van de accommodatie.

OldStars hardlopen op jouw club?

Wij bieden samen met het Nationaal Ouderenfonds ondersteuning aan clubs bij het opzetten en uitvoeren van OldStars hardlopen. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een intakegesprek en een voorstel tot ondersteuning (ondersteuningstraject). Daarin bieden we de volgende mogelijkheden:

Aanvragen OldStars via servicelijst NOC*NSF

  1. Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak in samenwerking met het Ouderenfonds met een duurzaam organisatiemodel.
  2. Het ontwikkelen van communicatie en PR materialen voor de start van OldStars hardlopen.
  3. Het volgen van een cursus/opleiding voor de begeleider en/of trainer.
  4. Het realiseren van een samenwerking met gemeente en/of welzijnsinstelling.
  5. Ondersteuning bij subsidieaanvragen.

Heb je interesse en wil je meer informatie? Mail naar [email protected]