Berichten van de ledenadministratie december 2023

Geplaatst op Vrijdag, 1 december 2023
Berichten van de ledenadministratie december 2023

Afmeldingen

Je kunt leden afmelden tot en met 31 december van het kalenderjaar. Voor alle leden die op 1 januari als lid geregistreerd staan, wordt de bondsafdracht voor het nieuwe kalenderjaar in rekening gebracht.

Contributies 2024

De contributies 2024 staan online. Deze zijn op 23 november goedgekeurd door de Unieraad.

Aanvraag nieuwe vereniging

KBoom Running te Amsterdam heeft het lidmaatschap bij de Atletiekunie aangevraagd. Het clubtenue bestaat uit: shirt: rood (wit embleem) short: zwart (met witte letters KBoom Running). Overeenkomstig artikel 6 lid 3 van het algemeen reglement bestaat gedurende 1 maand na deze publicatie gelegenheid om tegen erkenning schriftelijk bezwaar te maken bij het bestuur van de Atletiekunie, p/a bondsbureau.

Beëindiging Loopgroep Hardlopen.nl per 31 december 2023

  • Distance Runners Voorhout (B0007002) te Voorhout
  • Loopgroep De Wassenaarse Slag (B0008005) te Wassenaar

Beëindiging buitengewoon lidmaatschap per 31 december 2023

  • Sporteiland (X0023903) te Buren Ameland
  • Bridge to Bridge (X0018905) te Arnhem

Aandachtspunten ledenadministratie

We merken regelmatig dat er onjuiste of verouderde (club)gegevens in Volta staan. Hierdoor is het mogelijk dat er informatie gemist wordt of naar verkeerde personen gestuurd wordt. Voor een aantal onderwerpen vragen wij extra aandacht. Lees hier verder.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arda Pommer