Beleid Sociaal Veilig Sportklimaat

Als bond zijn we verantwoordelijk voor een Veilige en Vertrouwde Sportomgeving. Als sport hebben we de plicht een voorbeeldfunctie te vervullen en mede richtingbepalend te zijn voor maatschappelijke omgangsvormen.

Dit beleidsdocument is slechts een kaderdocument dat bijdraagt aan het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid om te komen tot een Veilig en Vertrouwd Sportklimaat. Door onszelf te houden aan de aspecten die hierin staan beschreven en deze in ons gedrag terug te laten komen, nemen we zelf de eerste stap!

Beleidsdocument Veilig & Vertrouwd Sportklimaat