Stichting Atletiekerfgoed

De stichting Atletiekerfgoed (een initiatief van de Atletiekunie en de Vrienden van de Atletiek) is in 2010 opgericht met als doel het verzamelen, ontsluiten en beheren van de geschiedenis van de atletiek en van de Atletiekunie. Daar waar mogelijk probeert de stichting tevens bij te dragen aan de beschrijving van die geschiedenis. De stichting is gevestigd op de locatie van het bondsbureau op Papendal in Arnhem. Zij beheert daar een bibliotheek, een archief, beeldmateriaal en memorabilia over de Nederlandse atletiek.

Voor de geschiedenis van de atletiek in Nederland is het belangrijk dat informatie over de geschiedenis en objecten die in de geschiedenis een rol hebben gespeeld, niet verloren gaan. Verzamelen, ontsluiten en beheren zijn de drie kernwoorden voor de activiteiten die de stichting uitvoert. De stichting moedigt ieder aan die unieke informatie of objecten uit de vroegere atletiek heeft en daar afstand van wil doen, contact met haar op te nemen. Zij kunnen dan afspraken maken over een overdracht. Onderzoekers kunnen een beroep doen op de bibliotheek en het archief. De toegang hiertoe is op afspraak en algemene vragen over de geschiedenis van de Nederlandse atletiek kan men stellen per e-mail of per telefoon. De stichting kan beeldmateriaal leveren tegen een kleine vergoeding voor gemaakte kosten. De afwikkeling van de rechten over beeldmateriaal blijft een zaak tussen rechthebbende en degene die het materiaal gebruikt.

Bibliotheek

Op het bondsbureau van de Atletiekunie op Papendal beheert de stichting een uitgebreide bibliotheek met tal van historische werken, tijdschriften, ranglijsten en uitslagenboekjes. Daarnaast hebben we een omvangrijk foto- en filmarchief, en een uitgebreide verzameling van memorabilia, die een specifieke indruk kunnen geven van een bepaalde tijdgeest. Naast prestigieuze bekers en medailles telt onze verzameling ook plakboeken en andere attributen afkomstig van vooraanstaande atleten uit het verleden.

Stichting Atletiekerfgoed

De Stichting Atletiekerfgoed voert het beheer over de bibliotheek. Je kunt de bibliotheek bezoeken door een afspraak te maken met de bibliotheek beheerder. Boeken worden niet uitgeleend en van ingeb

onden boeken en tijdschriften mogen, om beschadiging te voorkomen, geen fotokopieën worden gemaakt met een kopieerapparaat.

Voor het uitbreiden en aanvullen van onze verzameling en archief is onze stichting afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen. Wij houden ons van harte aanbevolen om bijzondere atletiekdocumenten of -attributen, foto- of filmbeelden of ander atletiekmateriaal van u in ontvangst te nemen. Zie hiervoor ook onze website.

Vraagbaak

Ook zijn de leden van onze werkgroep beschikbaar voor het beantwoorden van algemene vragen over de geschiedenis van de atletiek of over atleten, verenigingen of evenementen uit het verleden. Onderzoekers kunnen voor hun werk een beroep doen op de bibliotheek en het archief.

Voor algemene zaken en eventueel bezoek aan de bibliotheek kun je contact opnemen met Hugo Tijsmans, telefoonnummer: 0186-692232 of e-mail: [email protected].

Raadpleeg voor meer informatie de eigen website van de stichting: www.atletiekerfgoed.nl.