Unieraad

De unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie en bestaat uit maximaal 22 stemgerechtigde afgevaardigden. Unieraadsleden kennen een zittingstermijn van drie jaar en kunnen maximaal drie termijnen zitting in de unieraad hebben.

Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie, en het recht om een motie in te dienen. Aan de unieraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of op basis van de statuten aan andere organen of derden zijn opgedragen. Jaarlijks worden tenminste twee unieraadsvergaderingen gehouden; een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De unieraad kent drie adviescommissies, te weten Auditcommissie, de Reglementencommissie en de Wervings- & Selectiecommissie.

In mei is een nieuwe unieraad benoemd die bestaat uit 17 leden.

Arjen de Ruyter unieraadslid
Bart van den Haak unieraadslid
Frans Bruning unieraadslid
Gert Koudijs unieraadslid
Harmen Gelling unieraadslid
Ingrid Kuijpers unieraadslid
Jankees Cappon unieraadslid
Jolanda Messerschmidt unieraadslid
Koen Stapel unieraadslid