Unieraad

De unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie en bestaat uit maximaal 22 stemgerechtigde afgevaardigden.

Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie, en het recht om een motie in te dienen. Aan de unieraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of op basis van de statuten aan andere organen of derden zijn opgedragen. Jaarlijks worden tenminste twee unieraadsvergaderingen gehouden; een voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering. De unieraad kent twee adviescommissies, te weten Audit Commissie (met name financiën) en de Reglementen Commissie.

Andrea Aquina unieraadslid
Arjen de Ruyter unieraadslid
Chris Driessen unieraadslid
Dick van der Klei unieraadslid
Frans Bruning unieraadslid
Ger Raijmakers unieraadslid
Gert Koudijs unieraadslid
Harmen Gelling unieraadslid
Henri van Limpt unieraadslid