Commissies en werkgroepen

Voor alle vrijwilligers die binnen de landelijke organisatie van de Atletiekunie actief zijn is een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is bij aanvang van de functie gedeeld. Hieronder vind je meer informatie over de werkgroep medische zaken en de commissies die actief zijn voor de afdeling wedstrijdsport.

Werkgroep medische zaken

In de atletiek leven met enige regelmaat medische vragen. Vragen die gaan over blessurepreventie tot hardlopen in de kou. De Atletiekunie probeert zo goed mogelijk antwoord te geven op deze vragen. Om die reden is een medische commissie geïnstalleerd met o.a. de volgende taken:

 • advies geven aan alle aandachtsgebieden van de Atletiekunie. Recente voorbeelden zijn klimaat en loopsport, leeftijdsgrenzen deelname loopevenementen en transseksuele vraagstukken;
 • op verzoek van de medische staf adviserend voor zaken waar de stafleden niet aan toe komen of die buiten de kerntaken liggen van de staf;
 • bijdragen aan cursusinhoud voor trainers, bijvoorbeeld door de spin-off van de ervaringen met medische begeleiding te vergroten;
 • vraagbaak voor medische begeleiders bij verenigingen;
 • desgevraagd adviseren bij doping gerelateerde zaken.

John IJzerman is de voorzitter van de medische commissie. Verder bestaat deze uit Petra Groenenboom als afgevaardigde van de medische staf, Mirjam Steunebrink, Luc Schout, Tom Wiggers en Han de Veth. Een commissie met gespecialiseerde sportartsen met vele jaren ervaring. Petra Groenenboom verzorgt de afstemming met de medische staf waar zij ook deel van uitmaakt.

De doorgeleiding van vragen vanuit verenigingen verloopt via je eigen aanspreekpunt van de Atletiekunie.

Commissies en werkgroepen afdeling wedstrijdsport

Voor de afdeling wedstrijdsport zijn verschillende commissies en werkgroepen actief.

Taakcoördinatoren juryindelingen
 • Onder leiding van Femke Luijten
 • Jan Bloo (CWO)
 • Paul van den Bos (CWO)
 • Arjen Schots (CWO)
 • Cor Nagtzaam (CWO)
 • Onder leiding van Sjoerd Hensing
 • Nico van der Gulik (NWO)
 • Tim Schellekens (NWO)
 • Chris van Lierop (NWO)
Werkgroep wedstrijdreglement
Kalendercoördinatie
Competitiecoördinatie

Competitiecoördinator

Technisch gedelegeerden

Coördinator: Hans-Peter Dries

Baan/indoor

 • Niels van der Aar
 • Hans-Peter Dries
 • Bart van Egeraat
 • Johan Knaap
 • Chris van Lierop
 • Ad Luykx
 • Marcel Roosen
 • Ronald van der Wolf
 • Jorrit Rodermond


Weg/veld

 • Teunis van den Brink
 • Ellen van de Bunt
 • Hans-Peter Dries
 • Adri Stevens
Werkgroep nationale records

E-mail: [email protected]

 • Onder leiding van Sjoerd Hensing
 • Him de Looper
 • Wouter Schoemaker
 • René van de Ven
 • Ronald van Weele
Werkgroep statistiek

E-mail: [email protected]

 • Ronald Kuin (coördinator)
 • Kris Beerens
 • Corné Haast
 • Dick Holstein
 • Jolien van Randtwijk
 • Frank Stam
 • Remko Riebeek (wegatletiek)
 • Tim Baas (wegatletiek)
Platform masters
 • Peter de Leeuw (voorzitter)
 • Ingrid van Dijk
 • Tilly Jacobs
 • Fennie van Osch
 • Carla Ophorst
 • Martin Matse
Ploegleider internationale master-kampioenschappen
 • Michel van Osch
Parcoursmeters

E-mail: [email protected]

 • Martien Baars
 • Gerben Broens
 • Hans van Driel
 • Mark van Hoorn
 • Harry Jorritsma
 • Jasper Koelewijn
 • Jack Koninx
 • Florian Koopmans
 • Jamal Malik
 • Jan Morees
 • Paul Peters
 • Remco Riebeek
 • Jorrit Rodermond
 • Wim Scholten
 • Marieken Scholten-Sijses
 • Kees van Sluijs
Diverse coördinatoren
 • Onder leiding van Sjoerd Hensing
 • Aart Bakker (Berglopen)
 • Henri Thunnissen (Ultralopen)
 • Hans van der Knaap (Snelwandelen)