Uniebestuur

Het uniebestuur is de officiële vertegenwoordiger van de Atletiekunie en draagt zorg voor het formuleren en realiseren van het beleid. Het uniebestuur bestaat uit vijf personen die als collegiaal bestuur opereren, waarbij ieder bestuurslid wel zijn of haar eigen aandachtsgebieden heeft.

Anieke Wierenga vice-voorzitter
Taakgebieden Wedstrijdsport en evenementen | innovatie Nevenfuncties
Lees meer
Termijn 3e termijn, aanvang 14 mei 2020
Meer informatie
Cees Goosen penningmeester
Taakgebieden Juridisch & Governance | Marketing & Communicatie | Financiën Nevenfunctie
Lees meer
Termijn 3e termijn, aanvang 15 juni 2021
Meer informatie
Esther Akihary bestuurslid
Taakgebieden Topsport | Wedstrijdsport en evenementen | Para atletiek Nevenfuncties
Lees meer
Termijn 1e termijn, aanvang 28 november 2019
Meer informatie
Hans Slager bestuurslid
Taakgebieden Breedtesport en Verenigingszaken | HRM | Juridisch & Governance Nevenfuncties
Lees meer
Termijn Bestuurslid, 2e termijn, aanvang 28 november
Meer informatie
Sylvia Barlag ex-officio
Taakgebieden Topsport | Innovatie | Internationaal Nevenfuncties
Lees meer
Termijn
Lees meer
Meer informatie