Uniebestuur

Het uniebestuur is de officiële vertegenwoordiger van de Atletiekunie en draagt zorg voor het formuleren en realiseren van het beleid. Het uniebestuur bestaat uit vijf personen die als collegiaal bestuur opereren, waarbij ieder bestuurslid wel zijn of haar eigen aandachtsgebieden heeft.

Björn Vennema bestuurslid
nevenfuncties
Lees meer
termijn bestuurslid, 1e termijn, aanvang 24 november 2023
Meer informatie
Cees Goosen penningmeester
taakgebieden juridisch & governance | marketing & communicatie | financiën Nevenfunctie
Lees meer
termijn 3e termijn, aanvang 15 juni 2021
Meer informatie
Esther Akihary vice-voorzitter
taakgebieden topsport | wedstrijdsport en evenementen | para atletiek nevenfuncties
Lees meer
termijn 2e termijn, aanvang 24 november 2022
Meer informatie
Hans Slager bestuurslid
taakgebieden breedtesport en verenigingszaken | HRM | juridisch & governance nevenfuncties
Lees meer
Termijn bestuurslid, 3e termijn, aanvang 24 november 2022
Meer informatie
Jan Markink voorzitter
nevenfuncties
Lees meer
termijn voorzitter, 1e termijn, aanvang 12 mei 2023
Meer informatie
Sylvia Barlag ex-officio
Taakgebieden Topsport | Innovatie | Internationaal Nevenfuncties
Lees meer
Termijn
Lees meer
Meer informatie