Auditieve beperking

Sporters met een auditieve beperking kunnen binnen de atletiek zowel op de baan als op de weg over het algemeen prima sporten. Goede communicatie is onmisbaar bij auditieve beperkten, van licht slechthorend tot ernstig doof. Wanneer de communicatie niet lekker loopt, haken doven en slechthorenden meestal af. Dat is zonde en nergens voor nodig. Sporten bij een horende atletiekvereniging biedt een goede en gezonde basis voor integratie en participatie door doven en slechthorenden.

Samen met de Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) willen wij de atletiekverenigingen voorzien van goede voorlichtingsmaterialen waarbij de vereniging met haar bestuurders, trainers, begeleiders en sportgenoten in staat zijn om makkelijker om te gaan met nieuwkomers met een auditieve beperking. Dit maakt dat auditief beperkten zich eerder bij de club laten zien, zich sneller kunnen integreren en sneller wordt geaccepteerd.

Ongehoord Sportief

In de afgelopen twee jaar (2020-2021) zijn de leden van de Koninklijke Nederlandse Dovensportbond gestimuleerd zich over te schrijven naar de reguliere sportbonden. Het realiseren van de integratie van sporters met een auditieve beperking is één van de doelen van het project Ongehoord Sportief. Ongehoord Sportief is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband tussen partijen uit de sport en partijen met expertise over de doelgroep auditieve beperking. Er bleek dat er behoefte is aan een informatienetwerk voor mensen met een auditieve beperking waar men makkelijk informatie kan vinden en waar geïnteresseerden goed konden worden doorgewezen naar de betrokken partijen.

De landingspagina van Ongehoord Sportief geeft onder andere informatie over: sportaanbod, deskundigheidsbevordering, Multisportdagen, financiën en de meest voorkomende vragen bij sporters met een auditieve beperking. Voor al je vragen omtrent Ongehoord Sportief kan je hier terecht.

Bij overige vragen omtrent sporten met doven en slechthorende kan je terecht bij:
Arjen Hoogerwerf ([email protected] of [email protected])
Voor meer informatie zie www.kndsb.nl

Scholing trainer-coach 'Sporters met een auditieve/communicatieve beperking'

Zoals gezegd kunnen sporters met een auditieve/communicatieve beperking prima sporten. Een trainer-coach moet echter wel met een aantal zaken rekening houden om een goede en uitgebalanceerde training te kunnen geven. Bijvoorbeeld met de lichamelijke ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van hoorhulpmiddelen, gebarentaal en met het niet goed kunnen uiten. Tijdens de scholing 'Sporters met een auditieve/communicatieve beperking' leer je als trainer-coach wat een auditieve/communicatieve beperking is, hoe je sporters met een auditieve/communicatieve beperking mee kunt laten doen in reguliere sportteams en hoe je een veilige trainingssituatie creëert. Ook krijg je handvatten hoe je deze sporters aanwijzingen kunt geven. In de reader 'Sporters met Auditieve en Communicatieve Beperking' van NOC*NSF is het naslagwerk van deze scholing terug te vinden.

Factsheet

Door Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport is in oktober 2018 de de factsheet 'Sport en Bewegen voor mensen met een auditieve beperking' opgesteld. In de factsheet vind je meer informatie over de doelgroep, de sportdeelname, hoe je de doelgroep kan activeren en hoe je hen kan bereiken.