Lichamelijke beperking

De atletieksport is een veelzijdige sport met verschillende disciplines (lopen, springen, werpen). Mensen met een lichamelijke beperking kunnen kiezen uit een discipline die het beste aansluit bij hun mogelijkheden.

Cerebrale Parese (CP)

Bij mensen met cerebrale parese zijn de hersenen niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede manier te laten samenwerken. Gevolg hiervan is o.a. spasticiteit.
Als een atleet met cerebrale parese nog goed (genoeg) kan lopen kan hij/zij mee trainen met de reguliere groepen, eventueel met wat kleine aanpassingen. Denk hierbij aan grotere kogels of lagere hordes.

Blade gebruikers

Atleten met een beenamputatie die beschikken over een sportblade kunnen goed mee trainen bij de reguliere groepen. Jonge atleten (kinderen) kunnen over het algemeen eerst starten met hun dagelijkse prothese/spalk, zij hebben niet direct een sportblade nodig. Eventuele aanpassingen in de trainingen zijn in dit geval vooral nodig op individueel niveau, zoals die voor iedere andere atleet geldt. De trainer moet wel rekening houden met de belasting van de stomp van de atleet. Als de atleet klachten krijgt, is het belangrijk dat de trainer de atleet snel naar een specialist verwijst. De aanschaf en het onderhoud van een blade is de eigen verantwoordelijkheid van de atleet.

Dankzij Uniek Sporten Hulpmiddelen kreeg atleet Janko Eelsingh de financiering voor nieuwe blades rond waardoor hij weer pijnvrij kan sprinten. Lees hier zijn verhaal.

Groei afwijking

Atleten met een groeiafwijking (dwerggroei, arm-amputatie) kunnen trainen binnen de reguliere groepen. Er zijn vooral aanpassingen nodig op individueel niveau, zoals die voor iedere andere atleet geldt. Zo is een bal werpen met twee handen moeilijk als je maar één hand hebt. Atleten met dwerggroei hebben in veel gevallen baat bij het gebruik van aangepast materiaal. Denk hierbij aan lichtere werpgewichten.

Zittend werpen

Zittend werpen is geschikt voor mensen met Cerebrale Parese (CP), dwarslaesie, anderszins rolstoel gebonden en beenamputaties. Het gebruik van een werpbok en bijbehorende bevestigingspunten rondom de ring zijn noodzakelijk om zittend te kunnen werpen. Jonge atleten (kinderen) kunnen met hun dagelijkse rolstoel zittend werpen. Het gewicht van het werpmateriaal moet afgestemd worden op wat de atleet aan kan. Naast het zittend werpen is er ook kegelwerpen, dit is voornamelijk geschikt voor mensen met zware CP.

Via onze partner Tamminga Sports zijn verschillende aangepaste materialen terug te vinden;
Grondpot voor extra bevestigingspunt voor de rolstoel, werpplatform, kogelring.

Wheelen

Wheelen is geschikt voor mensen met CP, dwarslaesie, anderszins rolstoel gebonden en mensen met beenamputaties. Het is aan te raden om de wheelers in een aparte groep te trainen. De baan is tijdens deze training prima te gebruiken voor andere atleten. Naast de baantraining kan een wheeler training ook op de weg plaatsvinden. In de winter kan de atleet gebruik maken van rollerbanken.
Mocht de club geen wheelers tot haar beschikking hebben, is het mogelijk om uitleen stoelen via de Atletiekunie aan te vragen. Neem hierover contact op met Fynn van Buuren.

Frame Running

Frame Running is een atletiekonderdeel waarbij de atleet loopt of rent met een Frame Runner. Een Frame Runner is een soort driewiel-loopfiets zonder pedalen en met een borststeun. Frame Running is geschikt voor atleten met CP, spina bifida of andere syndromen die in het dagelijks leven ervoor zorgen dat een atleet een rollator, krukken of rolstoel gebruikt om zich voort te bewegen. Ook atleten die geen goede handfunctie hebben kunnen Frame Runnen. Het is aan te raden om de Frame Runners in een aparte groep te trainen. De baan is tijdens deze training prima te gebruiken voor andere atleten. Een atleet met een Frame Runner die deel wil nemen aan een nationale wedstrijd, moet eerst geclassificeerd worden (zie hieronder meer informatie over classificatie en wedstrijden).
Meer informatie (o.a. aanschaf, tips voor training) vind je op de website van Frame Running Nederland.

Classificatie en wedstrijden

Alle sporters met een beperking die deel willen nemen aan (inter)nationale wedstrijden moeten in het bezit zijn van een classificatie. Deze classificatie geeft aan welke handicap je hebt en in welke klasse je geplaatst wordt tijdens wedstrijden. Classificatie is een belangrijke en noodzakelijke stap in de weg van recreant naar wedstrijdsporter met een handicap.

Hoe werken die verschillende classificaties precies en welke verschillen zijn er? Hier vind je het totale classificatie-overzicht (T staat voor Track, F voor Field).

Meer informatie over classificatie vind je op atletiek.nl of op de website van NOC*NSF.