Ontwikkelingsstoornis

De werkgroep Atletiek en Autisme Plus ondersteunt verenigingen, trainers en sporters bij hun trainingen in reguliere - en speciale trainingsgroepen bij vragen over omgaan met sporters met gedragseigenaardigheden, zoals vaak voorkomt bij onder meer autisme.
Men richt zich op (trainers van) sporters met sociaal/emotionele – en gedragsbijzonderheden met een normale tot hoge intelligentie, onder andere atleten met autisme. Deze groep sporters kan met de juiste begeleiding zowel in reguliere – als in speciale trainingsgroepen sporten.

Er is in de sportpraktijk een werkende en passende aanpak gevonden voor het trainen van de doelgroep Autisme Plus. Door het delen van de visie, kennis, ervaring en expertise kan er samen worden gewerkt om meer atleten met Autisme Plus de mogelijkheid geven om te sporten. Dit is namelijk voor iedereen belangrijk, maar voor deze doelgroep is het eigenlijk essentieel en vaak niet voor de hand liggend. Er wordt advies en ondersteuning aan trainers en verenigingen gegeven bij het geven van training aan deze doelgroep en opzetten van speciale trainingsgroepen. Daarvoor is de ‘Toolkit Atletiek en Autisme Plus’ ontwikkeld voor trainers. Ook worden er workshops, praktijkbegeleiding, en advies op maat gegeven.

Voor vragen en informatie kan je contact opnemen met:

Expertiseteam Atletiek en Autisme Plus
Paul Swart: [email protected]
Anika van Gooswilligen: [email protected]