Subsidie en ondersteuning

Wil je nieuwe sporters aan je club binden of je sportaanbod verder ontwikkelen? Wellicht kan een van onderstaande organisaties je hierbij helpen.

Landelijke Fondsen

Er zijn tal van organisaties die sportaanbieders de mogelijkheid bieden hun sportaanbod (verder) te ontwikkelen. Kijk op de website van Uniek Sporten naar de mogelijkheden.

Lokale sportstimulering

Ook kan je als club terecht bij de lokale overheid voor stimuleringsbudgetten voor sporters met een beperking.

Livit Orthopedie

Livit Orthopedie en de Atletiekunie werken sinds 2020 samen om het sporten met een lichamelijke beperking beter onder de aandracht te brengen. Livit wil mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Zijn er binnen de club vragen over het begeleiden van atleten met een lichamelijke beperking t.a.v. ortheses/prothes? Neem dan vooral contact op met Livit of ga naar de website. Met hen orthopedische kennis, expertise en verschillende hulpmiddelen denken ze graag met jullie mee.

Contactgegevens Atletiekunie

Wanneer bovenstaande informatie ontoereikend is, kan een club voor vragen over de para-breedtesport contact opnemen met team Sportaanbod via [email protected]. Heb je een vraag over para-topsport dan kun je een mail sturen naar Fynn van Buuren.