Aan de slag op jouw club

Maar hoe pak je dat aan? Waar begin je en wie doet wat? Het zijn vragen die veel clubs hebben. Hieronder vind je enkele mogelijkheden om mee te starten.

Zes tips veilig sportklimaat

Met onderstaande zes direct toepasbare tips zorg je voor een zo veilig mogelijk sportklimaat op jouw club. Je kan hier vandaag al mee van start.

 1. Check het aannamebeleid en of dit bij alle nieuwe trainers, begeleiders en overige vrijwilligers wordt toegepast. Denk daarbij onder andere aan het aanvragen van een VOG via de Regeling Gratis VOG en een referentiecheck.
 2. Zorg voor zichtbaar- en herkenbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon en de verschillende mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Zowel online als offline, zodat al jouw leden weten waar ze terecht kunnen.
 3. Introduceer de gratis Volta app bij jou op de club. Hierin vind je een meldbutton met een linkje naar de contactgegevens van jullie vertrouwenscontactperso(o)n(en). Download de Volta app in de Apple Store of de Play Store.
 4. Benadruk het belang voor leden, begeleiders en trainers om lid te zijn van de sportbond. Daarmee vallen jouw leden onder de (tucht)reglementen van de bond en heb je een beter inzicht in jouw achterban.
 5. Breng de meldplicht Seksuele Intimidatie extra onder de aandacht van begeleiders, trainers en leden van de club. Zodat men weet hoe te handelen, bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. Zet het thema ‘sociaal veilige sport’ op de agenda van alle bijeenkomsten, maak het onderwerp bespreekbaar. Benoem stelselmatig de gedrags- en omgangsregels, inclusief richtlijnen voor het gebruik van social media.
 7. Zorg voor een protocol crisiscommunicatie, zodat je weet hoe te handelen mocht er een incident op jouw vereniging afspelen. Door hier op voorbereid te zijn, houd je het overzicht en ben je in staat meer de regie in handen te houden tijdens een lastige periode.

Verenigingsbox

De vraag waar bestuurders vaak mee worstelen, is hoe het gesprek over een veilige sportomgeving en ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen. Om hen hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld met tips en praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox. Deze box geeft handvatten om het gesprek aan te gaan met andere bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, ouders en sporters. Onze box bevat 11 thema’s met theorie, tips en praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld over het opstellen van gedragsregels, het promoten van je vertrouwenscontactperoon of het organiseren van bijeenkomsten voor bijvoorbeeld ouders. Ook is er een downloadbaar coachboekje met uitleg over het principe ‘Sportief Coachen’.

 • Atletiek verenigingsbox

Doe mee met de posteractie vertrouwenscontactpersoon

Om het belang van een vertrouwenscontactpersoon te benadrukken én om de drempel om aan de bel te trekken voor iedereen te verlagen, faciliteren we een postercampagne om deze sleutelpersoon binnen jouw club te presenteren. Willen jullie ook zo'n poster op de club?

Doe dan snel mee en verzamel de volgende informatie:

 • Een hoge resolutie pasfoto van de vertrouwenscontactpersoon op jouw club
  • minimaal 945 x 945 pixels / 500 KB
 • Naam, telefoonnummer en emailadres van de vertrouwenscontactpersoon
 • Het logo, in hoge resolutie, van jouw club
  • in .ai of .eps bestand
 • Lever deze input per email bij ons aan
 • Wij verzorgen het drukwerk (full color) én de verzending van de posters voor jullie club.

Bron: Samen naar een veiliger sportklimaat

Heb je een vraag? Neem contact op met het projectteam via [email protected]