Aan de slag op jouw club

Maar hoe pak je dat aan? Waar begin je en wie doet wat? Het zijn vragen die veel clubs hebben. Hieronder vind je enkele mogelijkheden om mee te starten.

Vraag procesbegeleiding aan voor jouw club

We bieden procesbegeleiding aan clubs die aan de slag willen met het thema Veilig en Vertrouwd Sporten of met het creëren van een positieve sportcultuur. Clubs mét en zonder VCP kunnen procesbegeleiding aanvragen. Wil je met je club hiermee aan de slag? Neem dan vrijblijvend contact op met [email protected].

Verenigingsbox

De vraag waar bestuurders vaak mee worstelen, is hoe het gesprek over een veilige sportomgeving en ‘Sportiviteit & Respect’ op gang te brengen. Om hen hierbij te helpen is een toolkit ontwikkeld met tips en praktijkvoorbeelden: de Verenigingsbox. Deze box geeft handvatten om het gesprek aan te gaan met andere bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, ouders en sporters. Onze box bevat 11 thema’s met theorie, tips en praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld over het opstellen van gedragsregels, het promoten van je vertrouwenscontactperoon of het organiseren van bijeenkomsten voor bijvoorbeeld ouders. Ook is er een downloadbaar coachboekje met uitleg over het principe ‘Sportief Coachen’.

Ook zijn er een tweetal gedragsregels door sportbonden en NOC*NSF opgesteld. Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011 en aangepast d.d. 14 mei 2018:

Doe mee met de posteractie vertrouwenscontactpersoon

Om het belang van een vertrouwenscontactpersoon te benadrukken én om de drempel om aan de bel te trekken voor iedereen te verlagen, faciliteren we een postercampagne om deze sleutelpersoon binnen jouw club te presenteren. Willen jullie ook zo'n poster op de club?

Doe dan snel mee en verzamel de volgende informatie:

  • Een hoge resolutie pasfoto van de vertrouwenscontactpersoon op jouw club
    • minimaal 945 x 945 pixels / 500 KB
  • Naam, telefoonnummer en emailadres van de vertrouwenscontactpersoon
  • Het logo, in hoge resolutie, van jouw club
    • in .ai of .eps bestand
  • Lever deze input per email bij ons aan
  • Wij verzorgen het drukwerk (full color) én de verzending van de posters voor jullie club.

Bron: Samen naar een veiliger sportklimaat

Heb je een vraag? Neem contact op met het projectteam via [email protected]