Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is iedere vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat een seksueel karakter heeft en dat het slachtoffer als ongewenst ervaart. Seksuele intimidatie kan zich in allerlei situaties voordoen dus ook op of rondom de sportclub.

Incidenten en meldingen in de sport over seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksueel-getinte opmerkingen maken naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik.

Grooming

Een steeds vaker voorkomende vorm van seksuele intimidatie is grooming, oftewel digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene via de digitale weg contact probeert te zoeken met een kind. Met de intentie om dit kind uiteindelijk te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren. Contacten kunnen bijvoorbeeld gelegd worden via sociale netwerksites of chatprogramma’s, maar ook WhatsApp, sms of email valt hieronder. Een volwassene kan zich voordoen als minderjarige om contact met het kind te krijgen maar dit gebeurt lang niet altijd.

Heb je te maken met seksuele intimidatie of ken je iemand die ermee te maken heeft? Centrum Veilige Sport Nederland heeft informatie voor:

Ook is er een tweetal gedragsregels door sportbonden en NOC*NSF opgesteld. Deze “Gedragsregels begeleiders in de sport” zijn vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011 en aangepast d.d. 14 mei 2018:

De laatste jaren maken sociale media steeds vaker onderdeel uit van een incident, denk aan cyberpesten en sexting (het versturen van seksueel getinte berichten, foto's en video's). Mijn Kind Online stelt daarom de toolkit Sportief met Sociale Media beschikbaar. In deze toolkit wordt aandacht besteed aan seksuele intimidatie.