Diversiteit

Sport haalt mensen uit hun isolement en verbindt grote groepen. Sport bevordert een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. Sport moet dus ook een omgeving zijn waar ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community én mensen met verschillende culturele achtergronden zich thuis voelen. Diversiteit op de club is belangrijk. Kortom, alle leden en betrokkenen moeten zich veilig, welkom en ‘thuis’ kunnen voelen. In 2018 is er onderzoek gedaan door het Mulier Instituut waarin diversiteit in de sport onderzocht werd.

Code Goed Sportbestuur

In de Code Goed Sportbestuur staat diversiteit als belangrijke waarde genoemd. Hier gaat het niet alleen om sportparticipatie maar ook om het belang van diversiteit in het sportkader. De code kan hulp bieden bij het besturen van een sportvereniging. Een divers bestuur zorgt bijvoorbeeld voor een andere cultuur binnen de club en is zich meer bewust van de veranderende omgeving.

Wat kan jouw vereniging doen om diversiteit op de agenda te zetten?

Vaak is het bespreekbaar maken al een eerste stap om tot oplossingen te komen. Inventariseer of jouw club aandacht en aanbod heeft voor onderstaande sporters. Zullen zij zich welkom voelen bij jou op de club?

Workshop “Sport voor iedereen. Diversiteit in de club”
Het woord homo wordt vaak gebruikt als scheldwoord. Als je nog in de kast zit dan komen dat soort woorden hard aan. Het zorgt dat iemand zich onveilig en uitgesloten voelt. Niet zeggen dat je homo bent lijkt het meest veilig. En ja, dit speelt zich allemaal af waar je bij staat. Omdat je de signalen niet herkent blijft het vaak onzichtbaar.

De John Blankenstein foundation is vernoemd naar de Nederlandse voetbalscheidsrechter en activist voor homorechten, John Blankenstein. Zij zetten zich met workshops in voor de LHBTI+ acceptatie in de sport. Tijdens deze workshop gaan zij in op het creëren van een veilig sportklimaat en vertellen vrijwilligers persoonlijke verhalen hoe het is om als LHBTI’er lid te zijn van een vereniging. Een ander punt op hun agenda is het creëren van betrokkenheid onder supporters. Via de website kan jouw bond of vereniging informatie inwinnen of de gratis workshop ‘Sport is voor iedereen. Diversiteit in de club’ aanvragen.

Transgenders in de sport
Door de strikte man/vrouw scheiding en de nadruk op lichamelijkheid is het voor transgenders soms lastig om te sporten. Iets dat bij transgenders, bonden en verenigingen vragen oproept. Want in welke competitie en voor welk team kom je uit? Welke kleedkamer gebruik je? Wie vertel je over je genderidentiteit en wie niet? Hoe kom je ‘uit de kast’? Wat doe je tijdens de transitiefase? En welke regels gelden als je aan topsport doet? Check voor meer informatie de richtlijnen voor sportverenigingen & Transgenders in de sport. Ook hebben sportverenigingen een belangrijke rol in het bevorderen van acceptie van transgendersporters. Voor meer informatie: tips voor sportverenigingen ter bevordering acceptatie.

Lees ook deze clubverhalen:

Beperking
Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het is daarom mooi dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen, jong en oud, met of zonder beperking. De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft echter achter. Veel atletiekverenigingen geven al een goed voorbeeld door op een eenvoudige manier aanbod te creëren voor mensen met een beperking. Op de website van Uniek sporten zie je het aanbod per vereniging. Wil jij als vereniging ook aangepast sporten aanbieden? Neem dan een kijkje op Aangepast sporten.

Sporten met een laag inkomen
Vanuit de verbindende rol van NOC*NSF in het sportlandschap werken zij samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen om hiervoor in aanmerking te komen. Dit doet een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Ook hebben gemeentes regelingen zodat mensen die wat minder te besteden hebben lid kunnen worden van jouw vereniging. Kijk op de website van jouw gemeente.

Ouderen
Elke levensfase kent specifieke sportbehoeftes. De meeste 65-plussers zijn met pensioen en hebben betrekkelijk veel vrije tijd. Ze willen graag sporten met leeftijdsgenoten maar minder dan de helft van hen sport regelmatig. Voor 75-plussers ligt het percentage sporters zelfs nog lager (<30 procent). Sport kan bij deze doelgroep ingezet worden om sociale contacten te onderhouden en fysiek gezond te blijven. Veel atletiekclubs hebben inmiddels aanbod voor de oudere sporter. Denk aan wandelen, nordic walken, bootcamp of OldStars running.

Heb je verder nog vragen, ideeën of tips over hoe je de diversiteit binnen jouw club kan bevorderen, neem dan contact op met: [email protected]