Matchfixing

In de sport wordt er gesproken van wedstrijdvervalsing (ook bekend als wedstrijdmanipulatie, matchfixing en gamefixing) als het resultaat van een wedstrijd volledig of gedeeltelijk bepaald wordt door een deelnemer en/of een andere betrokkene (bijvoorbeeld een scheidsrechter, trainer, etc.) die moedwillig verliest of valsspeelt. Matchfixing druist niet alleen in tegen de regels van de sport, het is in veel gevallen ook een overtreding van strafrechtelijke bepalingen.

Handhaving/sanctionering

In de gevallen dat de melding strafbaar is, is het aan de tuchtcommissie van de sportbonden om een sanctie op te leggen in de vorm van een berisping, boete, schorsing en/of royement. De tuchtcommissie bepaalt de sanctie en de hoogte ervan.

In de gevallen dat matchfixing gepaard gaat met plegen van een misdrijf (fraude, bedreiging) kunnen daders ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Hoe kunnen we matchfixing voorkomen?

Als bestuurder, trainer of begeleider kun je de volgende dingen doen om je club, je sporters en jezelf te wapenen tegen matchfixing.

Ken en communiceer de regels: Laat duidelijk weten dat matchfixing op jouw club niet wordt geaccepteerd. Maak het concreet door sporters, trainers en coaches te wijzen op de e-learning en op de volgende regels:

  • WEES OPRECHT: doe altijd je best, doe nooit mee in het fixen van een evenement
  • WEES VEILIG: wed nooit op je concurrentie, wed nooit op je eigen sport
  • WEES VOORZICHTIG: stel nooit informatie beschikbaar die kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen
  • WEES OPEN: Wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit!!

NOC*NSF heeft een blauwdruk tuchtregels om matchfixing en betting tegen te gaan. Het is van belang de regels over matchfixing goed te kennen om te voorkomen.