Pesten

Pesten gaat over alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel, herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de ander zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Bij pesten is de sfeer negatief. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat zich tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt.

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreiging wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. Bedreiging is strafbaar voor de wet. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.

Wanneer op jouw vereniging mogelijk sprake is van een pestsituatie, is het van belang om hier direct en adequaat naar te handelen. Hoewel elke pestsituatie anders is en je deze anders aan kunt pakken, biedt het stappenplan voor een pestsituatie houvast wanneer je er niet uitkomt of wanneer je twijfelt of je overal aan hebt gedacht.

E-learning Pesten

Centrum Veilige Sport Nederland biedt de e-learning pesten aan. Download de poster 'Verpest het niet' en hang deze zichtbaar in de kantine.

Online pesten

Tegenwoordig bestaat pesten niet alleen meer op de baan of de club maar zien we dit steeds vaker online ontstaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld via social media en ook in steeds hogere mate via WhatsApp. Het digitaal pesten verschilt in bepaalde opzichten van het ‘traditionele’ pesten. Het kan namelijk op afstand, anoniem en non-stop. Opvallend van deze wijze van pesten is dat het taalgebruik veel harder is dan bij het directe (offline) pesten. Dat kan door de anonimiteit waarin het plaatsvindt. De kans om gepakt te worden is immers kleiner dan bij het open en bloot pesten. De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Opnames die via de webcam zijn gemaakt, kunnen worden vastgelegd door de pester. Foto’s die eenmaal op internet staan, zijn soms niet meer te verwijderen. Deze vormen van pesten kunnen zeer bedreigend zijn en zware gevolgen hebben.

Toolkit Sportief met Sociale Media

We zien steeds vaker issues via social media. Zeker voor jeugdleden zijn de grenzen van sportief mediagebruik niet altijd duidelijk. Mijn Kind Online stelt daarom de toolkit Sportief met Sociale Media beschikbaar. De toolkit biedt een protocol voor het gebruik van sociale media op ‘de club’, achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies. Via CVSN kan je het webinar Pesten en sociale media terugkijken:

Heb je verder nog vragen/ ideeën of tips over hoe we pesten binnen de atletieksport kunnen stoppen, neem dan contact op met: [email protected]