Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een belangrijke stap die een vereniging moet nemen om een veilig sportklimaat te creëren, is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor haar kaderleden. Een verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het gevraagde doel.

Wanneer verenigingen een VOG vragen van iedereen die actief is binnen de vereniging, geeft dit meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers of begeleiders. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij de vereniging kunnen uitvoeren.

Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de club verbonden zijn te vragen een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in een functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Vanuit de Atletiekunie adviseren wij verenigingen om alle kaderleden die rechtstreeks met leden te maken hebben een VOG te laten aanvragen. Via de website van Centrum Veilige Sport Nederland is alle informatie rondom een VOG en het aanvragen daarvan beschikbaar.

Een VOG geeft alleen informatie over het gedrag in het verleden, en daarmee geen garanties voor de toekomst. Om die reden wordt geadviseerd om de VOG met regelmaat, bijvoorbeeld om de 3 jaar, opnieuw te laten aanvragen. Daarnaast raden wij aan om een referentie op te vragen van een club waar het kaderlid eerder actief was. Door dit als vast gegeven te benoemen in bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de vereniging, wordt voorkomen dat een trainer het verplicht aanvragen van een VOG als een persoonlijk blijk van wantrouwen opvat.

Lees ook het aannamebeleid vrijwilligers van AV Haarlemmermeer.