Instructies declareren

Declaratieformulieren zijn alleen te gebruiken voor niet-zakelijke declaraties. Zakelijke declaraties kunnen alleen per factuur worden ingediend.

Klik hier voor de declaratieformulieren

Inlevertermijn

Je wordt verzocht om jouw declaraties maandelijks binnen twee weken na de maand waarin de kosten gemaakt zijn, naar het bondsbureau van de Atletiekunie te sturen. De inlevertermijn van declaraties over het voorgaand jaar eindigt op 15 januari van het daarop volgende jaar.

Wijze van invullen

Graag het formulier duidelijk leesbaar en volledig invullen, liefst digitaal. Bij functie noteer je vanuit welke functie je declareert (bijv. docent, coach, technisch gedelegeerde etc.) of eventueel bij welke afdeling binnen het bondsbureau.

Stuur je declaratie als pdf-bestand in

Declaraties worden enkel in behandeling genomen als deze als pdf ingestuurd en hierdoor geschikt zijn voor een snelle digitale verwerking. Vul het declaratieformulier bij voorkeur digitaal in. Sla het formulier op als pdf-bestand. Scan eventuele bonnen en voeg deze als pdf toe aan je declaratieformulier.

BSN nummer invullen

Wanneer je in een kalenderjaar meer dan € 2100,- declareert (tarief 2024), zijn wij wettelijk verplicht om het BSN nummer te gebruiken bij de aangifte bij de Belastingdienst.

Specificatie honorarium

Je wordt verzocht aan te geven:

  • de datum waarop de activiteit plaatsvond;
  • de activiteit waarover je het honorarium declareert;
  • het door jou te declareren bedrag.

Specificatie reiskosten

Je wordt verzocht aan te geven:

  • de datum waarop de reiskosten gemaakt zijn;
  • de reden waarom de reiskosten gemaakt zijn;
  • het door jou te declareren aantal kilometers, kilometerprijs en bedrag;
  • de vergoeding per kilometer bedraagt € 0,23 (tarief 2024), tenzij je een kilometerprijsverklaring hebt ingevuld waardoor een hogere vergoeding per kilometer (max. € 0,28) mogelijk wordt.

Indien je met het openbaar vervoer gereisd hebt, voeg dan de vervoersbewijzen aan je declaratie. Een overzicht van jouw OV-chipkaart is ook een vervoersbewijs.

Specificatie verblijfkosten / overige kosten

Je wordt verzocht aan te geven:

  • de datum waarop de kosten gemaakt zijn;
  • de aard van de gemaakte kosten;
  • het door jou te declareren bedrag.

Bovendien moet je de rekeningen en kassabonnen aan je declaratie toevoegen (als pdf-bestand).