Instructies factureren

Wij waarderen de samenwerking met onze leveranciers. Voor een snelle betaling van facturen, vragen wij je facturen volledig en digitaal aan te leveren. Op deze pagina vind je de benodigde informatie hiervoor.

Voor een snelle betaling van facturen wijzen wij onze leveranciers graag op onze richtlijnen voor het aanleveren van facturen.

Welke informatie hebben wij nodig?

De volgende informatie is voor ons noodzakelijk om je factuur goed te kunnen verwerken.

Zorg dat je factuur de juiste en volledige informatie bevat. Factuurvereisten volgens de belastingdienst:

 • Adresseer je factuur aan: Atletiekunie, Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem
 • Vermeld duidelijk de kenmerken voor de opdracht, namelijk: de contactpersoon - kostenplaatsnummer - Naam opdrachtgever/project/besteller
 • Datum factuur
 • Jouw factuurnummer
 • Je naam (juridische naam, handelsnaam mag ook als deze in combinatie met het adres en woonplaats bij de KvK is geregistreerd.) Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat
 • Je adresgegevens waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Let op, vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende
 • Je BTW nummer en KvK-nummer
 • Je bank-/gironummer met de benodigde IBAN- en BIC-gegevens
 • Datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • Hoeveelheid, prijs, omvang en aard van de geleverde goederen en/of verrichtte diensten
 • Totaalbedrag dat u in rekening brengt, exclusief BTW. Bij prestaties met verschillende Btw-tarieven a.j.b. aparte bedragen vermelden. Neem daarbij de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is
 • Toegepast BTW-tarief en BTW-bedrag, gesplitst per BTW-tarief.
 • Wanneer de gemeente tot voldoening van de belasting is gehouden, dan op de factuur de vermelding ‘btw verlegd’ aangeven
 • Het Btw-identificatienummer in de gevallen dat de Atletiekunie een prestatie afneemt waarvoor de Atletiekunie de belasting moet voldoen. BTW nummer van de Atletiekunie is: NL002611065B01

Verzendwijze facturen

Stuur je factuur digitaal en als pdf-bestand naar [email protected]

Let op, een factuur die op een ander e-mailadres wordt ontvangen kan niet als een originele factuur worden gezien en wordt daarom niet in behandeling genomen.

Betalingstermijn

Als betalingstermijn hanteren wij uiterlijk 28 dagen na ontvangst van de factuur.