Wijziging clubtenue

We hebben momenteel zo'n. 300 verenigingen met een clubtenue. Wil je een wijziging doorvoeren in het clubtenue van jullie club?

Officiële procedure wijzigen clubtenue

  • Je kunt een 'wijziging clubtenue' digitaal aanvragen bij onze ledenadministratie.
  • Het liefst met een ontwerp (foto’s) van het nieuwe en eventuele oude clubtenue en een zo volledig mogelijke omschrijving (deze wordt letterlijk overgenomen).
  • Houd rekening met het Reclamereglement (klik op + bij Wedstrijdreglement om het Reclamereglement te downloaden) als er sponsoruitingen op het tenue worden gedrukt.
  • Na ontvangst wordt de aanvraag gepubliceerd op onze website.
  • Deze aanvraag wordt ook intern beoordeeld.
  • Na deze publicatie hebben verenigingen vier weken de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen.
  • Is er geen bezwaar binnengekomen van deze publicatie én geen intern bezwaar; dan volgt de goedkeuring.
  • Deze goedkeuring publiceren we ook op onze website.
  • De vereniging ontvangt een bevestiging als de goedkeuring heeft plaatsgevonden.
  • Een clubtenue wijziging dien je normaliter op één datum in. Wil je echter een overgangstermijn instellen; dan is dit maximaal 6 maanden. Vermeld dit dan even bij de aanvraag zodat dit meegenomen kan worden in de publicatie.

We hebben momenteel zo'n 300 verenigingen met een clubtenue. Als je hiervan een compleet overzicht wil hebben, kan je contact opnemen met de ledenadministratie.