Lidmaatschap Wandelaars (Atletiekunie)

Wandelen bij de club zorgt dat mensen vitaal blijven, onderdeel (blijven) uitmaken van een sociale omgeving en deskundige begeleiding krijgen. Dat is primair de meerwaarde van de club voor de wandelaars en daarbij ondersteunt de Atletiekunie de club in zijn algemene organisatie.

Meerwaarde voor wandelaars bij de club

  • Belangenbehartiging bij landelijke organisaties over wandelen in de openbare ruimte.
  • Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor wandelleden en wandeltrainers.
  • Iedere wandelaar en (wandel)trainer valt onder het tuchtrecht van de Atletiekunie en daardoor kan in geval van grensoverschrijdend gedrag een club ondersteund worden door het Instituut voor Sportrechtspraak.
  • Alle leden zijn automatisch lid van hardlopen.nl waar gebruik gemaakt kan worden van diverse voordelen als bijvoorbeeld korting bij partners, core stability oefeningen en informatie over voeding en gezonde leefstijl.
  • De Atletiekunie biedt aan clubs het concept OldStars hardlopen aan voor oudere leden die veelzijdig willen bewegen.
  • Wandeltrainers krijgen korting op de opleidingen en bijscholingen van de Atletiekunie en kunnen een trainerslicentie van de Atletiekunie ontvangen.

Vanuit de Atletiekunie zien we nadrukkelijk de toegevoegde waarde dat clubs een breed pallet van doelgroepen aan zich weten te binden, zo ook de wandelaars. We zijn dan ook voornemens om de ondersteuning van clubs met wandelleden verder uit te breiden. Op dit moment zijn we aan het oriënteren welke rol en taken we als bond kunnen oppakken om clubs nog beter te faciliteren om het clubkader en clubaanbod voor wandelaars structureel op een hoog niveau te houden.

Lidmaatschap Wandelaars bij de Atletiekunie

We adviseren clubs om alle leden inclusief wandelaars bij de Atletiekunie aan te melden als lid. Bij meer leden hebben we meer financiële mogelijkheden om de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen of onze diensten uit te breiden. Bij alleen een individueel lidmaatschap bij de KWbN (en waarbij de club geen lid is van de KWbN) is het niet vanzelfsprekend dat wandelaars bij clubactiviteiten verzekerd zijn en of de wandelaars onder de jurisprudentie van het tuchtrecht vallen. Dit is een risico waarvan wij vinden dat je dit niet zou moeten nemen. Tevens is statutair vastgelegd dat alle leden van de vereniging als lid aangemeld moeten worden bij de Atletiekunie. Mocht hier bewust van worden afgeweken en niet in de statuten zijn vastgelegd dat wandelaars bij een andere sportbond lid zijn dan kunnen bestuurders vanuit de WBTR hier aansprakelijk voor worden gesteld.

Heb je vragen? Neem contact op met je clubadviseur.