Verzekeringen voor trainers

Hoe zit het met verzekeringen voor trainers?

1. Kan een trainer, die opdracht geeft om bepaalde oefeningen te doen, aansprakelijk gesteld worden?

Afhankelijk van de ontstane situatie is het mogelijk dat een trainer aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijk ontstane zaak- en/of letselschade bij een derde, bijvoorbeeld indien de trainer meer risico heeft genomen dan eigenlijk verantwoord was. Officieel erkende en bekende trainers van een vereniging vallen onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie.

2. Zijn trainers van een vereniging verzekerd voor aansprakelijkheid?

Voor trainers is via de Atletiekunie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor activiteiten binnen verenigingsverband. Trainers zijn de zogenoemde ondergeschikten van een vereniging. Activiteiten buiten de vereniging om vallen onder de eigen verantwoording. Als een trainer dus zelfstandig een training geeft voor een bedrijf is dit voor de eigen verantwoording van de trainer of het moet door het betreffende inlenende bedrijf geregeld worden. De aansprakelijkheidsverzekering van de Atletiekunie dekt ook activiteiten welke niet direct met de doelstelling van de vereniging te maken hebben, doch hiervoor wel bevorderlijk zijn zoals: een oud papieractie of een bingo om de verenigingskas te spekken. Op het moment dat er echter een activiteit wordt georganiseerd die alleen ter bevordering van het groepsgevoel is en niet direct atletiek gerelateerd, is zoals bijvoorbeeld bowlen, is dat geheel voor eigen verantwoording.

3. Zijn (assistent-)trainers/ begeleiders wel verzekerd voor aansprakelijkheid als ze niet gecertificeerd zijn?

Het niet in het bezit hebben van een certificaat/diploma is voor dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering in principe geen belemmering. Hoofdcriterium voor dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering is de instructiebevoegdheid van de vereniging ten opzichte van de trainers/ begeleiders: met andere woorden of zij een training verzorgen in "opdracht" van de vereniging. Verder is het geheel afhankelijk van de ontstane situatie en bijbehorende factoren. De vereniging is echter wel altijd zelf verantwoordelijk voor haar leden en zal ervoor moet zorgen dat er in beginsel alles aan is gedaan om een calamiteit te voorkomen. De vereniging zal dus per situatie moeten beoordelen of de betreffende persoon wel echt geschikt is om de training te verzorgen, zodat het welzijn van de leden én uiteraard de kwaliteit van de training gewaarborgd is.

4. Zijn trainers verzekerd als ze ook bij andere verenigingen trainingen verzorgen?

Indien die andere vereniging ook is aangesloten bij de Atletiekunie vallen ook deze activiteiten onder de dekking van de collectieve verzekeringen van de Atletiekunie. Ook Regiotrainers die namens de Atletiekunie trainingen verzorgen, zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.

5. Is het verstandig dat trainers zelf nog aanvullende verzekeringen sluiten?

Het verdient altijd de aanbeveling een particuliere aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. Daarnaast kan het zinvol zijn een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) te sluiten als buiten verenigingsverband van de Atletiekunie trainingen/ workshops/ bedrijventrainingen e.d. worden verzorgd. Met tevens een rechtsbijstandverzekering is een trainer nagenoeg gedekt voor mogelijke schades.