Verzekeringen

Wij hebben voor al onze verenigingen en alle leden drie collectieve verzekeringen afgesloten:

  1. Aansprakelijkheidsverzekering
  2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  3. Ongevallenverzekering

Heb je een algemene vraag over bovenstaande verzekeringen?

Neem dan contact op met:

Vanbreda Risk & Benefits

Telefoon: 088 - 273 32 85
www.vanbredanl.com

Wil je een schade melden?

Klik dan op de betreffende verzekering en kies onderaan die pagina voor het schadeformulier.

Rechtsbijstand

In een maatschappij waarin conflicten en claims steeds vaker voorkomen is professionele juridische hulp belangrijk voor iedereen. Een rechtsbijstandverzekering biedt rechtshulp/vergoedt de kosten van rechtshulp in geval u een geschil heeft met een derde.

Lees meer
Bestuurdersaansprakelijkheid

Collectieve aansprakelijkheid van bestuurders en tips om problemen te voorkomen

Lees meer
Verzekeringen voor evenementen

Bij het organiseren van een evenement is het verstandig om stil te staan bij de risico's die je als vereniging of stichting hierbij kunt lopen.

Lees meer
Aansprakelijkheid

Alles over de aansprakelijkheidsverzekering.

Lees meer
Certificaat voor vrijwillige verkeersregelaars

Sinds 2006 is het niet meer wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor de vrijwillige verkeersregelaar.

Lees meer
Verzekeringen voor leden

Hoe zit het met verzekeringen voor leden van de Atletiekunie?

Lees meer
Verzekeringen voor trainers

Hoe zit het met verzekeringen voor trainers?

Lees meer
Verzekeringen voor verenigingen

Hoe zit het precies met verzekeringen voor verenigingen?

Lees meer
Verzekeringen voor stichtingen

Het is van belang te beseffen dat apart door de vereniging opgerichte stichtingen (bijvoorbeeld voor een evenement) niet zonder meer onder de collectieve verzekeringen van de Atletiekunie vallen. Een stichting is namelijk een aparte rechtspersoon.

Lees meer
Ongevallen

Informatie over de ongevallenverzekering

Lees meer
Onkosten evenementen

Alles over het afdekken van kosten (reeds uitgegeven en contractueel verplicht nog te betalen) bij afgelasting en/of onderbreking van een evenement, zoals huur van ruimten of materialen, beloning medewerkers, gage artiesten, promotie en catering.

Lees meer