BUMA, SENA en VIDEMA

Voor het gebruik van muziekwerken en het vertonen van films en tv-programma's is toestemming nodig van de desbetreffende rechthebbenden (componisten, uitvoerende artiesten e.d.). Dit is wettelijk geregeld in de Auteurswet (BUMA en VIDEMA) of de Wet op de Naburige Rechten (SENA).

De volgende rechtenorganisaties zijn belast met de uitvoering van deze wettelijke regels:

  • De BUMA regelt de rechten namens de auteurs van muziek
  • De SENA regelt de rechten namens de uitvoerende musici
  • De VIDEMA regelt de rechten namens de film- en televisiemakers

Als een club of vereniging in hun clubgebouw of bij een georganiseerd evenement muziek ten gehore brengt, moet daarvoor betaald worden aan de BUMA en de SENA. Als de club of vereniging in hun clubgebouw of kantine video's of tv-beelden laten zien, moet er betaald worden aan de VIDEMA. Deze betalingen worden gezien als toestemming van de rechthebbenden om hun muziek ten gehore te brengen en/of hun film- en tv-beelden te vertonen.

De Atletiekunie heeft, in samenwerking met het NOC*NSF, voor atletiekverenigingen collectieve overeenkomsten afgesloten met deze rechtenorganisaties. Door deze centrale aanpak zijn we erin geslaagd flinke kortingen voor de verenigingen te bedingen:

  • Breng je binnen je vereniging muziek ten gehore, dan betaal je via de Atletiekunie aan de SENA ca. € 104 per jaar. (prijspeil 2014)
  • Voor de BUMA is er geen vast tarief. Het tarief is afhankelijk van de oppervlakte van het clubgebouw én of de club alleen muziek laat horen als ‘achtergrondmuziek' of ook op feestavonden of tijdens evenementen
    • de tarieven variëren van ca. € 100 tot € 650 per jaar (prijspeil 2014)
  • Laat je binnen je club tv- of filmbeelden zien, dan betaal je, via de Atletiekunie, aan de VIDEMA ca. € 87 per jaar. (prijspeil 2014)

Al deze genoemde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Overigens doet voor deze tarieven de frequentie niet terzake. Of je clubgebouw nu twee dagen of zeven dagen per week open is, het tarief blijft hetzelfde.

Als je als club of vereniging wilt deelnemen in deze collectieve overeenkomsten tussen de Atletiekunie en de betreffende rechtenorganisaties, kun je je hiervoor bij ons aanmelden. Wij zorgen dan voor een goede doorgeleiding van je aanmelding aan de betreffende rechtenorganisatie. Je ontvangt jaarlijks een factuur van de Atletiekunie; alle verkregen kortingen uit deze collectieve overeenkomsten komen volledig ten goede aan de deelnemende verenigingen.

  • Voor informatie over de administratieve afhandeling neem je contact op met Rachel de Haas.
  • De aanmeldingsformulieren kun je hier downloaden.

Downloads

Opgaveformulier BUMA Download
Opgaveformulier SENA Download
Opgaveformulier VIDEMA Download