BUMA, SENA en VIDEMA

Voor het gebruik van muziekwerken en het vertonen van films en tv-programma's is toestemming nodig van de desbetreffende rechthebbenden (componisten, uitvoerende artiesten e.d.). Dit is wettelijk geregeld in de Auteurswet (BUMA en VIDEMA) of de Wet op de Naburige Rechten (SENA).

De volgende rechtenorganisaties zijn belast met de uitvoering van deze wettelijke regels:

  • BUMA regelt de rechten namens de auteurs van muziek
  • SENA regelt de rechten namens de uitvoerende musici
  • VIDEMA regelt de rechten namens de film- en televisiemakers

Als een club in hun clubgebouw of bij een georganiseerd evenement muziek ten gehore brengt, moet daarvoor betaald worden aan BUMA en SENA. Wanneer video's of tv-beelden getoond worden, moet er betaald worden aan VIDEMA. Deze betalingen worden gezien als toestemming van de rechthebbenden om hun muziek ten gehore te brengen en/of hun film- en tv-beelden te vertonen.

De Atletiekunie heeft, in samenwerking met het NOC*NSF, voor clubs collectieve overeenkomsten afgesloten met deze rechtenorganisaties. Door deze centrale aanpak zijn we erin geslaagd flinke kortingen voor de verenigingen te bedingen:

  • Breng je binnen je club muziek ten gehore, dan betaal je via de Atletiekunie aan de SENA. Als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie en de daaropvolgende wetswijziging is er een nieuwe situatie ontstaan die gevolgen heeft voor de hoogte van uw factuur. SENA heeft met de Commissie Auteursrechten (de "CAR") van VNO-NCW en MKB-Nederland overeenstemming bereikt over de hoogte van de toeslag voor muziekgebruikers voor 2024. Op de geldende SENA tarieven over 2024 is een toeslag van 26,6% van toepassing. Het jaartarief dat in overleg met NOC*NSF is vastgesteld bedraagt € 153,48. Dit wordt vermeerderd met de Raaptoeslag van € 40,83. De totale kosten zijn € 194,31 per sportkantine (btw vrij).
  • Voor de BUMA is er geen vast tarief. Het tarief is afhankelijk van de oppervlakte van het clubgebouw én of de club alleen muziek laat horen als ‘achtergrondmuziek' of ook op feestavonden of tijdens evenementen. De tarieven variëren van ca. € 100,- tot € 800,- per jaar (prijspeil 2023). De tarieven voor 2024 staan eind december op www.BUMAStemra.nl. BUMA rekent met een indexatie van 5,4%.
  • Laat je binnen je club tv- of filmbeelden zien, dan betaal je, via de Atletiekunie, aan de VIDEMA ca. € 150,- per jaar, excl. btw (prijspeil 2023). VIDEMA rekent met een indexatie van 5,4%.

Alle vermelde tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Overigens doet de frequentie voor deze tarieven niet ter zake. Of je clubgebouw nu twee dagen of zeven dagen per week open is, het tarief blijft hetzelfde.

Als je als club gebruikt wilt maken van deze collectieve overeenkomsten tussen de Atletiekunie en de betreffende rechtenorganisaties, kun je je hiervoor bij ons aanmelden. Wij zorgen dan voor een goede doorgeleiding van je aanmelding aan de betreffende rechtenorganisatie. Je ontvangt jaarlijks een factuur van de Atletiekunie; alle verkregen kortingen uit deze collectieve overeenkomsten komen volledig ten goede aan de deelnemende verenigingen.

Belangrijk: clubs zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de muziekrechten. De Atletiekunie biedt het collectief tarief aan maar is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige aanmeldingen bij BUMA, SENA en/of VIDEMA.

  • Voor informatie over de administratieve afhandeling neem je contact op met Rachel de Haas.
  • Het formulier voor deelname aan het collectief en het aanmeldingsformulier voor een daglicentie kun je hier downloaden.

Downloads

Formulier BUMA STEMRA SENA VIDEMA Download
Aanmeldformulier daglicentie muziekafdracht BUMA Stemra en Sena Download