Verzekeringen voor leden

Hoe zit het met verzekeringen voor leden van de Atletiekunie?

1. Waarvoor zijn leden van de Atletiekunie verzekerd?

Alle leden van de Atletiekunie zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid tijdens deelname aan trainingen en wedstrijden.

Aspirant leden zijn tot een periode van 6 weken medeverzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid. Deze periode is met name bedoeld om een goede kennismaking met de club mogelijk te maken. Voor alle activiteiten die langer dan 6 weken duren dienen de deelnemers lid te worden van de vereniging en dus van de Atletiekunie. Voor bijvoorbeeld starterscursussen of voorbereidingstrajecten op evenementen kan dat via een kortlopend lidmaatschap.


2. Hoe zijn triatleten die bij een atletiekvereniging lopen, fietsen en zwemmen verzekerd?

Voor triatleten is een aparte nationale bond die deze belangen behartigt: De Nederlandse Triathlon Bond (NTB). Het verdient aanbeveling triatleten onder te brengen in een vereniging of afdeling ressorterend onder die bond. Een andere mogelijkheid is een dubbel lidmaatschap, én van de Atletiekunie én van de betreffende andere sportbond om zeker te zijn dat alle risico's verzekerd zijn.