Verenigingsmonitor

Om jouw club te vergelijken met andere clubs binnen de atletiek- en loopsport is de verenigingsmonitor ontwikkeld.

De verenigingsmonitor is een onderzoek onder sportclubs met vragen over onder andere het ledenbeleid, vrijwilligers, financiën en accommodatie. Clubs die meedoen met de verenigingsmonitor krijgen toegang tot het Benchmark Dashboard. Hier vergelijk je jouw club met andere clubs. Bijvoorbeeld met atletiekverenigingen of loopgroepen van dezelfde grootte of in dezelfde regio. Ook kun je jouw club vergelijken met andere sportverenigingen. Zo kom je dus meer te weten over waar jouw club staat ten opzichte van andere clubs, op allerlei gebieden. En je kunt van elkaar leren! Inzichten die je vervolgens kunt gebruiken voor het maken of aanpassen van je plannen voor de vereniging.

Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?
Met de verenigingsmonitor krijg je inzicht in hoe jouw club ervoor staat. Door je club in het Benchmark Dashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere clubs zie je op welke terreinen het goed gaat, waarin je verbeteringen kunt doorvoeren en waar kansen liggen. Zo kun je beleidsplannen herijken en nieuwe plannen ontwikkelen. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven waardoor je historie opbouwt. Ook staan er tips en inspirerende voorbeelden in de monitor.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?
Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de Atletiekunie inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Wat heeft de Atletiekunie aan dit onderzoek?
Het geeft de Atletiekunie inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.