Jouw vereniging in beeld: De verenigingsmonitor

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dit geldt ook voor de sportsector. Groei is niet meer vanzelfsprekend. Samenwerking, zowel tussen de Atletiekunie en clubs als clubs onderling is essentieel om uitdagingen te overwinnen, nieuwe kansen te creëren en ambities na te streven. Is jouw vereniging klaar om de volgende stap te zetten naar een kansrijke toekomst?

Wat is de Verenigingsmonitor?

De Verenigingsmonitor is een onderzoekstool die helpt om meer inzicht te krijgen op welke thema’s jouw vereniging uitblinkt en waar nog kansen liggen. Thema’s die aan de orde komen zijn: visie & strategie, ledenbeleid, sporttechnische zaken, sociaal veilige sportomgeving, accommodatie, vrijwilligers & betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën. De resultaten uit dit onderzoek komen samen in een Benchmark Dasboard.

Wat is het Benchmark Dashboard?

Met behulp van dit dashboard kan je jouw club eenvoudig vergelijken met andere clubs in de buurt en jouw eigen prestaties volgen over de tijd. Op basis van data kun je gericht aan de slag met het maken van toekomstbestendige plannen of het herijken van bestaande plannen. Daarnaast geeft de Atletiekunie advies hoe je als vereniging op basis van deze kennis de volgende stappen kunt zetten.

Data is key!

Data is niet meer weg te denken uit de atletiek. De voordelen op een rij:

  • Inzichten in kansen en uitdagingen van jouw club.
  • Inzoomen op specifieke thema’s.
  • Leren van andere clubs.
  • Vergelijken hoe jouw club ervoor staat ten opzichte van andere clubs van dezelfde grootte of in dezelfde regio.

Downloads

Vragenlijst Atletiekunie Download

Hoe zet ik het dashboard slim in?

Bekijk het webinar 'Scoren met het benchmark dashboard. Tijdens dit webinar leggen Anne Geurts (KNRB) en Mariska Kool (KNKV) uit hoe het dashboard is opgebouwd, hoe het navigatiemenu werkt, hoe je filters toepast en hoe je grafieken leest. Hierna zoomen ze in op de resultaten van één voorbeeldvereniging en laten ze zien hoe je de uitleg toepast. Ze vertellen wat de resultaten betekenen en wat je hier als vereniging mee kan. Na dit webinar weet je precies hoe jouw vereniging waardevolle informatie uit het dashboard haalt en hoe je dit omzet in eventuele actiepunten.

Wie krijgt er inzicht in mijn ingevulde gegevens?
Alleen jouw club krijgt inzicht in de door jou ingevulde antwoorden. In het Benchmark Dashboard is het alleen mogelijk om een vergelijking te maken met een groep van minimaal vijf clubs, waardoor anonimiteit gewaarborgd blijft. Daarnaast krijgen medewerkers van de Atletiekunie inzicht in de antwoorden, mits dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden.

Wat heeft de Atletiekunie aan dit onderzoek?
Het geeft de Atletiekunie inzicht in de behoeften van clubs en zo kan het productaanbod nog concreter worden gemaakt.

Vragen, opmerkingen of ideeën?

Stuur een mail naar [email protected] of neem contact op met je clubadviseur