Nieuwsarchief

Scholierencross “onmisbaar” in Apeldoorn (Jeugd)

16 maart 2013

De scholierencross is een goed voorbeeld van samenwerking tussen vereniging en school. Het Apeldoornse Orderbos was zaterdag het domein voor de jaarlijkse Scholierencross van AV'34. Een kleine 2000 kinderen gingen er, na een pittige warming-up, van start.


De allerjongste meisjes staan klaar voor hun wedstrijd

Dennis Licht gaf om 13.00 uur het eerste startschot en hij reikte even later ook de prijzen uit aan de drie snelste meisjes van groep 3 van de basisschool. ‘Dit is echt nostalgie voor mij', aldus de topper op de midden- en lange afstand. ‘Ik heb hier als leerling van de Rietendakschool zelf drie keer meegedaan en ben een keer als derde geëindigd. Ik was toen een jaar of acht was en we kregen de prijs uitgereikt door Nelli Cooman. De poster die ik van haar kreeg heeft nog heel lang boven mijn bed gehangen. Ik wilde toen altijd al rennen. De 500 meter tussen ons huis en mijn school holde ik altijd.'
Licht is een van de bekende atleten van de Apeldoornse vereniging die gevraagd is om de jeugd te inspireren. ‘In het verleden hebben we bijvoorbeeld een beroep gedaan op Eelco Sintnicolaas en Gert-Jan Liefers', vertelt Herman van der Wal, die voorzitter is van de organisatie. ‘En ze weet het zelf nog niet, maar in een van de komende jaren ga ik Jip Vastenburg uitnodigen.'
Licht kreeg van zijn coach Honoré Hoedt overigens ook nog een klein opdrachtje mee. ‘Kijken naar talenten', zegt hij. ‘Dat zijn niet per se de snelste kinderen, maar vooral de kinderen met een goede loopstijl, die zo'n cross gemakkelijk lopen. Als je talent wilt scouten, moet je vooral naar hun manier van bewegen kijken.'


De mascotte van AV'34 was natuurlijk ook weer present

Atletieksport
Voor AV'34 is de Scholierencross, die dit jaar voor de 25-ste keer werd georganiseerd, vooral een belangrijke mogelijkheid om kinderen in aanraking te brengen met de atletieksport en de vereniging. In het verleden tekenden mensen als Ben Zonnenberg en Wim van Beek voor de organisatie. Nu is Van der Wal de eerst verantwoordelijke. AV'34 werkt daarbij nauw samen met Accres, het bedrijf dat namens de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk is voor de exploitatie van sportvoorzieningen én voor sportstimulering. Daar is Frank Hoogland nauw betrokken bij de schoolsport.
‘Belangrijk is dat er korte lijnen zijn naar het onderwijs', zegt Van der Wal. ‘Maar ook dat je op iedere school een aanspreekpunt hebt', zegt Hoogland. De man van Accres vertelt dat de Apeldoornse scholen aan het begin van het jaar een lijst krijgen van vijftien tot twintig sportactiviteiten, in allerlei takken van sport. Daaruit kunnen ze een keuze maken.
‘Maar die lijst moet je niet naar de directeur sturen, die al zoveel op zijn bureau krijgt en misschien helemaal niet van sport houdt', zegt Hoogland. ‘Ik ken op iedere school iemand van wie ik weet dat hij of zij er wél warm voor loopt. Dat kan de leerkracht voor het bewegingsonderwijs zijn, maar ook een andere leerkracht of een betrokken ouder.'
‘Het is wel een beetje puzzelen om een goede datum te vinden, omdat je rekening wilt houden met andere verenigingen en met vakanties', zegt Van der Wal. ‘Ook daarom is een goede samenwerking tussen sportverenigingen belangrijk. Je moet niet op het laatste moment met zo'n activiteit komen en overal tussendoor willen fietsen.'

Atletiekdag
AV'34 staat overigens twee keer op de kalender voor de scholen, want de vereniging organiseert ook een scholieren-atletiekdag. ‘Die kent een andere opzet', vertelt Van der Wal. ‘We organiseren die op een gewone schooldag, zodat de kinderen min of meer verplicht en klassikaal naar onze baan komen. Daar doen ze allerlei atletiekonderdelen. De cross is altijd op zaterdag en dan zijn het de ouders die met hun kinderen komen.'
Dat is te merken ook, want de parkeerterreinen en de bermen in het Orderbos stromen vol auto's. ‘Wij zijn lekker met de fiets', roept een meisje, dat samen met haar moeder een weg zoekt langs de file.
Op het terrein van de cross hebben vrijwel alle deelnemende scholen een eigen tentje neergezet, waar de kinderen hun startnummer kunnen afhalen. Menkedina Blouw vangt de kinderen van De Wegwijzer op. ‘Ruim vijftig van de 230 leerlingen van onze school hebben zich ingeschreven', vertelt ze.
Zelf is ze een van de twee leerkrachten die een vrije zaterdag besteden aan deze activiteit en ze krijgt hulp van enkele ouders. In het tentje liggen voor alle kinderen hesjes klaar met het startnummer er al opgespeld en met de naam van de school. Want dat is óók een belangrijke reden voor de scholen om mee te doen: ‘De Scholierencross biedt ons een mooie gelegenheid om ons gezicht te laten zien', zegt Blouw.


Enorm druk op zo'n dag

Aanmelden
Voor organisator Van der Wal is dat een bekend geluid. ‘Er zijn ongeveer 65 basisscholen in Apeldoorn en zo'n 50 doen elk jaar mee', vertelt hij. ‘Sommige scholen komen met vier of vijf kinderen, anderen hebben er meer dan honderd. En we hebben zo nodig één heel bijzondere school. Die noemen we AV'34 en dat hebben we zo bedacht als mogelijkheid voor kinderen die heel graag mee willen doen, maar waarvan de school hier niet is. Die kunnen zich dan rechtstreeks bij ons inschrijven.'
Dat het aantal deelnemers in de afgelopen jaren langzaam daalde van 2200 naar 2000 is vooral een gevolg van het feit dat er minder kinderen in deze leeftijdsgroepen zijn, zegt hij.

Twaalf groepen
Tussen 13.00 en 16.00 uur gaan, met tussenpozen van 15 tot 20 minuten, twaalf groepen van start, verdeeld over de klassen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en over jongens en meisjes. De jongsten lopen 800 meter, de oudste groepen 1200 meter. Clowns zorgen ervoor dat de jongsten niet te hard van stapel lopen en helpen de achterblijvers. Het startterrein is een grote grasvlakte, centraal gelegen in het Sportpark Orderbos, net náast de baan van AV'34 en het parcours is licht glooiend en mede daardoor een flinke uitdaging.
‘De cross is voor ons ook belangrijk om nieuwe leden te werven, hoewel we er zeker geen tientallen binnen krijgen', zegt Van der Wal. ‘Maar bij deze leeftijdsgroepen zitten veel kinderen die nog geen sportkeuze hebben gemaakt. Bij de scholierenatletiekdag komen de oudere klassen en die kinderen zijn bijna allemaal al lid van een vereniging, of ze houden niet van sport.'

Clinic
Het blijft overigens niet bij een cross over 800 of 1200 meter. De kinderen hebben de mogelijkheid om aansluitend een meerkampje te doen op de baan van AV'34, in de vorm van een clinic. Een deel van de ruim 40 vrijwilligers die de vereniging op deze dag ter beschikking heeft, breng hen kinderen de eerste beginselen bij van onder meer het hordelopen, kogelstoten en hoogspringen. ‘En ze krijgen allemaal de mogelijkheid om een paar keer gratis te komen trainen', zegt Van der Wal.
AV'34 kan het evenement organiseren dankzij het budget voor sportstimulering in het onderwijs, dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld aan Accres en dankzij sponsoring in natura - zoals voor toiletten en voor diploma's voor deelnemers - door enkele bedrijven die . De scholen zelf betalen slechts een bijdrage van tien euro, onafhankelijk van het aantal inschrijvingen. De kinderen zelf hoeven niets te betalen.
De organisator is de eerste om toe te geven dat zijn vereniging veel profijt heeft van het prachtige Orderbos, dat kinderen op een heel natuurlijke manier verleidt om over de heuvels te hollen.
‘Ik had onlangs een gesprek met Hanzesport in Zutphen, dat ook graag de scholierenatletiek weer meer aandacht wil geven. Maar hun accommodatie ligt in een heel andere omgeving en dat vraagt om een eigen aanpak. Maar we zijn graag bereid om andere verenigingen te adviseren, als ze daar behoefte aan hebben.'

Tekst: Cors van den Brink.
Foto's: Dennis Licht

Meer informatie: www.scholierencross.nl of via info@scholierencross.nl