Veelgestelde vragen over de verenigingsmonitor

Hieronder volgt een lijst met veelgestelde vragen over het dashboard van de verenigingsmonitor. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld.

Vragen over de verenigingsmonitor 2022-2023

Wat heeft mijn club aan dit onderzoek?

De vragenlijst van de verenigingsmonitor 2022-2023 is onderdeel van een benchmark: een vergelijkend onderzoek onder verenigingen. Met dit onderzoek krijg je meer inzicht in de thema's waarin jouw vereniging uitblinkt en waar nog kansen liggen. Thema's die aan de orde komen zijn: visie en strategie, ledenbeleid, arbitrage, accommodatie, financiën en technische zaken sociale veilige sportomgeving, vrijwilligers en betaalde krachten, maatschappelijke impact, samenwerkingen en financiën.

Met behulp van dit dashboard kan je jouw vereniging eenvoudig vergelijken met andere verenigingen in de buurt en de prestaties van jouw vereniging volgen over de tijd. Op basis van data kun je als vereniging gericht aan de slag met het maken van toekomstbestendige plannen of het herijken van bestaande plannen. Daarnaast denkt je clubadviseur graag met je mee hoe je als vereniging op basis van deze kennis de volgende stappen kunt zetten.

Wat is veranderd aan de editie van dit jaar ten opzichte van de editie van vorig jaar?

Voor de verdere professionalisering van de verenigingsmonitor zijn we de samenwerking aangegaan met BusinessMonitor. Als gevolg hiervan werken we nu met een inlogportal per vereniging. Via deze portal kan je:

  • de vragenlijst bereiken;
  • (delen van) de vragenlijst doorsturen naar jouw collega’s binnen de vereniging;
  • de voortgang van de vragenlijst bekijken;
  • het Benchmark Dashboard inzien (vanaf september 2023).

Daarnaast hebben we in deze editie van de verenigingsmonitor nog eens kritisch gekeken naar het aantal vragen. Hierdoor is de vragenlijst een stuk korter dan eerdere edities. Deelname kost dit jaar dus minder tijd, maar levert jouw vereniging nog net zoveel op.

Kan mijn club deelnemen aan de verenigingsmonitor 2022-2023

Ja, alle clubs die zijn aangesloten bij de Atletiekunie kunnen deelnemen aan de verenigingsmonitor 2022-2023. Alle secretarissen hebben op 17 april 2023 een e-mail met persoonlijke link naar de vragenlijst ontvangen. Goed om te weten is dat de vragenlijst beschikbaar is tot 25 juni 2023.

Waar vind ik de vragenlijst?

Alle secretarissen ontvangen op 17 april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Als je geen mail hebt ontvangen dan kun je een mail sturen naar Mandy Nagengast Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen neemt ongeveer een uur tot anderhalf uur in beslag. Dit hoef je niet in één keer te doen en hoeft ook niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in tien onderdelen. Via het hoofdmenu kun je elk onderdeel naar een specifieke functionaris versturen, waardoor elke functionaris een eigen onderdeel kan invullen en het invulwerk dus verdeeld wordt. Als je vorig jaar hebt deelgenomen aan de monitor dan gaat het invullen van de vragenlijst dit jaar een stuk sneller, omdat een aantal antwoorden al voor je is ingevuld.

Worden mijn antwoorden tussendoor opgeslagen?

Ja, antwoorden worden opgeslagen op het moment dat je op ‘volgende’ klikt. Als bijvoorbeeld op één pagina vraag 22, 23 en 24 staan en je vult deze in en klikt op volgende, dan zijn alle ingevulde antwoorden tot en met vraag 24 opgeslagen. Het is dus belangrijk om eerst op volgende te klikken en dan pas internet af te sluiten als je tussendoor stopt.

Kan ik een eerder antwoord aanpassen?

Ja, dat kan. Als je bijvoorbeeld bij vraag 50 bent en je hoort van een medebestuurder dat vraag 30 toch een ander antwoord moet zijn dan kun je terug naar vraag 30 en het antwoord aanpassen. Het systeem onthoudt dan de eerder gegeven antwoorden tot en met vraag 50. Je kunt na de aanpassing dus weer verder bij de vraag waar je was gebleven.

Welke manieren zijn er om de verenigingsmonitor zo efficiënt mogelijk in te vullen?
  1. De eerste optie is om één persoon de leiding en coördinatie te geven over de vragenlijst. Die persoon kan de verschillende onderdelen uitzetten bij verschillende personen binnen de vereniging. Het is namelijk mogelijk om onderdelen van de vragenlijst per mail toe te sturen naar andere personen binnen je vereniging. Zo kunnen zij zelf de vragen binnen dit onderdeel beantwoorden (bijvoorbeeld de penningmeester vult het financiële gedeelte in). Ook kunnen meerdere mensen tegelijkertijd aan meerdere onderdelen werken;
  2. De tweede optie is om op één avond met alle personen die nodig zijn om de vragenlijst in te vullen af te spreken en samen in één keer door de vragenlijst heen te lopen. Dit doe je dan bijvoorbeeld met de voorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter van de technische commissie. Door vooraf de pdf-versie te bekijken kun je bepalen wie er nodig zijn om de vragenlijst in te vullen;
  3. De derde optie is om één persoon (of twee personen) de vragenlijst helemaal in te laten vullen. Dit dient wel iemand te zijn die goed op de hoogte is van alle aspecten binnen de vereniging. Hierna kunnen specifieke functionarissen de antwoorden controleren. Het is handig om te vragen of andere functionarissen die avond telefonisch bereikbaar willen zijn.
Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen en wanneer krijg ik toegang tot het dashboard?

Verenigingen kunnen de vragenlijst invullen vanaf het moment dat ze de persoonlijke vragenlijst hebben ontvangen (vanaf maandag 17 april). Vanaf dat moment hebben bestuurders ongeveer twee maanden de tijd om de vragenlijst in te vullen. In 2023 sluit de vragenlijst op zondag 25 juni. Vanaf september is het benchmark dashboard toegankelijk voor alle verenigingen die de vragenlijst hebben ingevuld.

Vragen over het Benchmark Dashboard

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Klik op 'wachtwoord vergeten' in het inlogscherm van de businessmonitor. Je kunt nu een ander wachtwoord instellen.

Ik heb al in een ander jaar de verenigingsmonitor ingevuld. Krijg ik ook toegang tot het dashboard van 2022-2023?

Nee, je kunt alleen de gegevens in het Benchmark Dashboard inzien als je de meest recente versie van de verenigingsmonitor hebt ingevuld. Dus als je niet deelneemt aan de verenigingsmonitor 2022, krijg je geen toegang tot het dashboard.

Goed om te weten is dat bij clubs die al eerder hebben deelgenomen, de vragenlijst al deels ingevuld is. Zij hoeven deze antwoorden dus alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen. Het invullen van de vragenlijst kost deze clubs een stuk minder tijd. Vanaf maandag 17 april kan je je gegevens invullen of updaten. Je hebt tot 25 juni 2023 de tijd om de monitor in te vullen.

Hoe krijg ik toegang tot het Benchmark Dashboard?

Alle clubs die de vragenlijst invullen, krijgen toegang. Deze toegang verloopt via het inlogportal, waarin clubs ook toegang krijgen tot de vragenlijst. Alle secretarissen hebben op 17 april 2023 een e-mail ontvangen met inloggegevens hiervoor.

Bij wie kan ik terecht met vragen of ideeen over het Benchmark Dashboard?

Met vragen of ideeën kun je terecht bij je clubadviseur of bij Mandy Nagengast ([email protected]).