Accommodatie algemeen

Nederland telt 203 atletiekclubs die structureel trainen op 195 officiële outdoor atletiekbanen. De kwaliteit van de banen en voorzieningen zijn cruciaal voor een goede sportbeoefening en om optimaal sportplezier te beleven.

Wij richten ons op meer wedstrijdgeschikte en veilige in- en outdoor atletiekbanen. Daarnaast leent de atletieksport en haar accommodaties zich bij uitstek om meer in verbinding te staan met de openbare ruimte (bv. looproutes of calisthenics) en om haar accommodatie multifunctioneel in te richten voor andere sporten of doelgroepen/organisaties uit andere domeinen als onderwijs, welzijn en zorg. De accommodatie krijgt hierdoor meer maatschappelijke waarde en neemt een centralere plek in binnen de lokale gemeenschap en het gemeentebeleid.

Contactgegevens Algemene accommodatiezaken en inspecties

Neem bij vragen over algemene accommodatiezaken en de inspecties contact op met team accommodatiezaken via [email protected]. Daarnaast kun je ook bij haar terecht met vragen over de gezonde sportomgeving en duurzaamheid.

Contactgegevens Advies en More Indoor

Bij vragen over de renovatie van de atletiekaccommodatie kun je contact opnemen met [email protected]. Ook met vragen over accommodatieadvies, kleinere werkzaamheden, onderhoudsvraagstukken en More Indoor kun je bij haar terecht.

Clubbase

Informatie niet gevonden op onze website? Kijk vooral ook op Clubbase, hier vind je o.a. informatie terug over duurzaamheid, een gezonde sportomgeving, het clubgebouw, financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving.