Onderhoud

Om zo lang mogelijk optimaal gebruik te kunnen maken van de atletiekbaan is het van belang om deze goed te onderhouden. Hieronder staan belangrijke zaken vermeld waarmee je rekening dient te houden bij het onderhouden van een atletiekbaan. Heb je specifieke vragen neem dan contact op met Anke te Boekhorst.

Gebruik van de baan

Op het kunststof zijn een aantal plaatsen, zoals startplaatsen, de binnenbaan, afzetvlak speerwerpen, die intensief gebruikt worden. Probeer bij trainingen deze plaatsen te vermijden en de baan zo gelijkmatig te gebruiken. Houdt de baan schoon. Zand en vuil kunnen extra slijtage geven. Gebruik van materialen met scherpe punten, anders dan schoenen met spikes en startblokken, moet worden vermeden.

Schoeisel
De kunststof toplaag is geschikt voor gebruik van schoenen met spikes. Voor de lengte van de spikes wordt een maximale lengte van 6 mm aangedragen.

Attributen
Indien gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare attributen dienen de attributen tijdens het verplaatsen op gepakt te worden en niet versleept over de atletiekbaan. Bij het gebruik van losse attributen is het aan te raden om de belasting te verdelen. Scherpe delen aan de attributen kunnen onherstelbare schade aan het kunststof oppervlak veroorzaken.

Voertuigen
De baan slechts bij hoge uitzondering met voertuigen berijden (dus niet door auto’s en/of ander gemotoriseerd verkeer). Onderhoudsmachines voor het middenterrein dienen de baan in een rechte lijn over te steken. Bij het oversteken van de goot dienen voorzieningen te worden toegepast om schade te voorkomen.
Als gemanoeuvreerd moet worden probeer dan een draaicirkel met een diameter van 6 tot 10 meter aan te houden om te voorkomen dat de banden de toplaag los van de fundering wrikken.

Organisch materiaal
Organisch materiaal kan negatieve gevolgen voor de kunststof toplaag. Bladafval en overig organisch materiaal kan tijdens trainingen of wedstrijden in de toplaag van de baan worden ingelopen. Dit kan leiden tot vervuiling van de toplaag, waardoor deze glad kan worden.
Mosvorming ontstaat voornamelijk op zeer schaduwrijke, weinig gebruikte plekken en locaties waar de atletiekbaan voor langere tijd bedekt is. Deze plaatsen verdienen dan ook extra aandacht.
Een grote vervuiler is de maaimachine voor het middenterrein. Creëer een oversteekplaats die kan worden afgedekt bij het oversteken, zodat deze de baan niet vervuilt.

Niet-organisch materiaal
Zwerfvuil, zoals glas, rookwaren, blik, kauwgom en andere scherpe voorwerpen kunnen ernstige schade aan de kunststof oppervlakken en de gebruikers toebrengen. Daarnaast zal men op een vervuilde baan eerder geneigd zijn vuil achter te laten dan op een schone baan.

Veiligheidskooien
Na gebruik de netten van de veiligheidskooien laten zakken. De netten lijken een open constructie maar vangen veel wind en oefenen daardoor continu krachten uit op de kooiconstructie.

Regelmatig onderhoud

De frequentie is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, maar als richtlijn dient wekelijks of tweewekelijks te worden aangehouden.

Ruimen zwerfvuil en verontreinigingen
De baan wekelijks vrijmaken van zwerfvuil, kauwgom en verontreinigingen. De waterbak is vaak een verzamelpunt van zwerfvuil. De werkzaamheden kunnen het beste uitgevoerd worden met de hand. Maak een rondgang over de baan en verzamel de niet-organische materialen en voer deze af volgens de geldende wet- en regelgeving.

Verwijderen van organisch vuil
Deze wekelijks vrijmaken van gemaaid gras, bladeren, dennennaalden en overige organische materialen. Bij veel bladval dit meerdere keren per week uitvoeren. Door het regelmatig verwijderen, wordt vervuiling van de toplaag en de lijngoot verminderd en kan verstopping worden voorkomen.
Als voor het verwijderen van organisch materiaal gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde machines, zorg er dan voor dat zij vrij zijn van olielekkages. Olievlekken zijn zeer moeilijk van de toplaag te verwijderen.

Kunstgras
Het kunstgras dient tijdens het wekelijks onderhoud gesleept te worden. Door het zand los te houden wordt ongewenste onkruidgroei tegen gegaan. Onkruid aan de randen dient handmatig verwijderd te worden.

Periodiek onderhoud

De frequentie is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, maar als richtlijn dient eens per kwartaal te worden aangehouden.

Visuele controle kunststof oppervlak
Eens per kwartaal dient de kunststof atletiekbaan visueel gecontroleerd te worden op beschadigingen van de toplaag. Ook de aansluiting van de kunststof tegen de lijngoot en de opsluitbanden aan de buitenzijde van de baan. Beschadigingen melden zodat kan worden beoordeeld of herstel noodzakelijk is. Het is verstandig om een logboek bij te houden waarin de controlemomenten en constateringen zijn opgenomen.

Controle van de goten
Ondanks het regelmatig verwijderen van vuil, komt er vervuiling in de lijngoot. Voor een goede waterafvoer de zandvangers controleren en zo nodig legen.
Controleren van de gootafdekkers op grote beschadigingen en of ze nog goed op hun plaats liggen. Zo nodig kapotte gootafdekkers vervangen.

Kogelstootsector loshalen
De halfverharding in de kogelstootsector losmaken om de waterdoorlatendheid te kunnen waarborgen. Dit kan het beste machinaal worden uitgevoerd met een kleine tractor voorzien van schudbalk of een kriebeleg. Een handmatig alternatief kan een egaliseerder zijn, voorzien van een zaadhark. Na het losmaken het materiaal profileren met een sleep.

Steeplechase hindernissen
De hindernissen controleren op verstelbaarheid en de beschadigingen van de houten bovenbalk. Zo nodig beschadigingen herstellen.

Veiligheidskooien
De netten in de kooien controleren op beschadigingen en deze laten herstellen of de netten laten vervangen.

Kogelstoten
De stootbalk schoonmaken en weer wit schilderen, indien nodig. Bij de montage moet de binnenzijde van de stootbalk gelijk vallen met de binnenzijde van de metalen ring.

Belijning werpnummers
De uitstapbelijning van de werponderdelen raken vaak overgroeid door gras verliezen hun witte kleur. De belijning vrijmaken en wit maken, indien nodig.

Maaitegels
De maaitegels om de onderdelen controleren op vlakheid. Verzakte maaitegels zijn potentiële oorzaken van verzwikte enkels voor atleten die net naast de onderdelen terechtkomen.

Bestrating
De bestrating controleren op verzakking om struikelgevaar te voorkomen en zo nodig herstraten. Onkruid tussen de tegels verwijderen.

Hekwerken
Het hekwerk en beschadigingen herstellen. Draaipoorten op beschadiging en functionaliteit controleren en zorgen dat deze goed gangbaar blijven.

Jaarlijks onderhoud

Reiniging kunststof oppervlak
Het kunststof oppervlak dient minimaal één keer per jaar gereinigd te worden om algen, mos en ander vuil te verwijderen. Schaduwrijke plaatsen of met veel bladval moeten vaker gereinigd te worden. Vervuiling kan in gaan werken in de toplaag als te lang gewacht wordt met reiniging.
De jaarlijkse reiniging is een specialistische reiniging waarbij water zonder toevoeging van chemische middelen onder hoge druk wordt gereinigd en het vuile water in dezelfde werkgang opgezogen.

Reiniging kunstgras
De zandvulling van het kunstgrasoppervlak éénmaal per jaar goed loshalen en intensief reinigen. Hiermee wordt de ingewaaide vervuiling verwijderd en de waterdoorlatendheid van de kunstgrasmat in stand gehouden.

Meerjarig onderhoud

Herbelijnen
Iedere 4-6 jaar moet de belijning opnieuw worden aangebracht. Afhankelijk van het gebruik kan het ook mogelijk zijn dit gefaseerd uit te voeren, aangezien niet alle kleuren even snel vervagen.

Vervangen zand verspringbakken
Het zand in de springbakken zal langzaam vervuilen. Afhankelijk van het regelmatige onderhoud en het gebruik van afdekzeilen zal het zand eens per 3-5 jaar moeten worden vervangen. Bij twijfel is een bacteriologische controle vooraf mogelijk. Het zand 30-40cm diep ontgraven en nieuw zand conform de norm M.3m aanbrengen

Afwerpvlak speerwerpen
Het afwerpvlak van het speerwerpen is het meest aan slijtage onderhevig. Dit tijdig laten herstellen om te voorkomen dat atleten met hun spikes het asfalt raken.

Kogelstoten

Kogelstootsector
De kogelstootsector harken en slepen. Door de toplaag los te houden wordt ongewenste onkruidgroei tegen gegaan. Onkruid aan de randen dient handmatig verwijderd te worden.

Werpringen
De werpringen met een bezem schoon houden van zand, modder en andere verontreinigingen.
De afwatering van de ringen schoonmaken, zodat regenwater kan weglopen en vervuiling en gladheid door algen en mos te minimaliseren.

Verspringen

Zandbakken
De zandbakken egaliseren en schoon houden te worden. Bladeren en vervuiling met de hand rapen Eventuele zandvangers legen en het zand buiten de zandbakken terug vegen. Het zand egaliseren met een hark. Afdekzeilen helpen om de zandbakken schoon te houden en voorkomen wegwaaien van zand. De samenstelling van het zand dient te voldoen aan de norm NOCNSF-M3.m.

Afzet- en blindbalken
De afzet- en blindbalken verwijderen en schoonmaken om te voorkomen dat ze vast gaan zitten in de inbouwframes.

Hoogspringen

Valkussens
Valkussens, afdekhoezen en afdekkingen controleren op beschadigingen en zo nodig laten repareren om grotere beschadiging en blessures te voorkomen.

Polsstokhoogspringen

Insteekbakken
De insteekbakken schoonmaken en de afvoergaatjes doorsteken om te voorkomen dat ze verstopt raken.

Valkussen
Valkussen, afdekhoes en overkapping controleren op beschadigingen en zo nodig laten repareren om grotere beschadiging en blessures te voorkomen.

Chemievrij beheer

Op 17 mei 2021 is een webinar georganiseerd over chemievrij beheer door NOC*NSF. Heb je deze gemist? De webinar is in zijn geheel terug te kijken via webinar samenwerken chemievrij beheer.

Meer informatie over pesticidenvrij beheer: